Rīgas Juglas vidusskolas skolēni laikā no 01.09.2020.- 30.11.2020 realizēja programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 3. pamatdarbības «Atbalsts politikas reformai» jaunatnes dialoga projektu «Jaunieši izglītības politikā».

Projekta realizācija notika Sadarbībā ar EPVS programmu un JSPA. Projekta galvenā aktivitāte- skolēnu pašu organizēta konference «Jaunieši izglītības politikā»- dialogs ar dažādu līmeņu lēmumu pieņēmējiem izglītības un jauniešu līdzdalības jomā.

Projekta partneris- Tartu Tammes ģimnāzija (Tartu Tamme Gümnaasium), Igaunija.

Projekta galvenais mērķis bija uzlabot Rīgas Juglas vidusskolas jauniešu izpratni par līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos un rosināt viņu vēlmi iesaistīties lēmumu pieņemšanā par mācību saturu un mācīšanās procesu. Šis mērķis ir cieši saistīts ar Eiropas jaunatnes 8.mērķi- kvalitatīva mācīšanās.

Projektā iesaistītie jaunieši bija apņēmušies veikt šī brīža situācijas novērtējumu RJV, meklēt iespējamos uzlabojumus, balstoties RJV sadarbības skolu- Sonthofenas ģimnāzijas (Vācija) un Tartu Tammes ģimnāzijas (Igaunija) pieredzē, kā arī izveidot projektā ietverto mācību iestāžu skolēnu vajadzību un ierosinājumu apkopojumu, definēt RJV jauniešiem svarīgos izglītības politikas jautājumus un organizēt konferenci par jauniešu iesaisti izglītības politikas veidošanā kopā ar skolēniem no sadarbības skolām Igaunijā un Vācijā. Projekta aktivitātēs tika realizēts uzdevums veidot dialogu ar lēmumu pieņēmējiem, apspriest skolēnu ierosinājumus un iesaistes iespējas, izstrādāt un īstenot plānu konferences rezultātu izplatīšanai, sākot ar konferences dalībnieku klasēm un apzināt tālākās iespējas skolēnu regulārai iesaistei lēmumu pieņemšanā.

Projekta koordinatores: Alma Pavlovska un Sabīne Škapare (11.a klase), konsultante- skolotāja Dzintra Liepiņa.

Dalīties: