apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma skolēnu uzņemšanai 10.klasē rezultāti

Informējam, ka ir publicēti apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma skolēnu uzņemšanai 10.klasē rezultāti.

 

saite uz RD IKSD

Dokumentu iesniegšana uzņemšanai vidusskolā

Dokumentu iesniegšana uzņemšanas komisijai Kvēles ielā 64, Aktu zālē:

15.jūnijā  9:00 - 16:00

16.jūnijā   9:00 - 16:00

17.jūnijā   9:00 - 12:00

Iesniedzamie dokumenti:

 • skolas direktoram adresēts iesniegums (skolas noteikta forma)
 • iegūtās pamatizglītības apliecinošu dokumentu kopijas, liecība (uzrādot oriģinālu)
 • medicīnisko karti (026/u veidlapa)
 • pieteikums vidusskolas plānam (veidlapas)

Iestājpārbaudījums uz 10. klasi 10. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 13.00

Skolēnam eksāmenu kārtot jādodas uz ēku, kurā reģistrējās: Kvēles 64 vai Skrudalienas 1

Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments ar fotogrāfiju (pase vai ID karte, vai skolēna apliecība), negatīvs Covid -19 testa rezultāts, mutes un sejas aizsegs,  darba piederumi (pildspalvas, zīmuļi, dzēšgumija, lineāls), jāievēro 2 m distance.

Informācija par testēšanu skolēniem, kuri pieteikušies iestājpārbaudījuma kārtošanai

Testēšana tiks organizēta 8. jūnijā, ievērojot grafiku pēc skolēna uzvārda alfabēta burta:

 

Kvēles ielā 64 (ieeja uz medmāsas kabinetu no stadiona puses)

                       no 8.00 līdz 9.00 (A,Ā, B,C,Č,D,E)

                       no 9.00 līdz 10.00 (Ē,F,G,Ģ,H,I,Ī,J)

                       no 10.00 līdz 11.00(K,Ķ, L) 

 

Skrudalienas ielā 1 no 8.00 līdz 9.00 (Ļ,M,N,Ņ,O,P)

                                no 9.00 līdz 10.00 (R,S,Š,T)

                                no 10.00 līdz 11.00 (U,Ū, V,Z,Ž)

 

Līdzi ņemt aizpildītu Pieprasījuma veidlapu, personu apliecinošu dokumentu.

 

Epidemioloģiskas prasības iestājpārbaudījumu dalībniekiem

 
Aktuāli

27. maijā no plkst. 9.00 sāksies pieteikšanās vienotajam kombinētajam iestājpārbaudījumam matemātikā un svešvalodā, skolēnu uzņemšanai Rīgas vidusskolu 10.klasēs.

Pieteikties vienotajam iestājpārbaudījumam iespējams līdz 4. jūnija plkst. 9.00 elektroniski Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv, kā arī vidusskolu mājas lapās.

saite

 
Uzņemšana 2021./2022.m.g.

Izglītojamo uzņemšanai Rīgas pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāžu 10.klasēs paredzēts organizēt apvienotu kombinētu iestājpārbaudījumu matemātikā un svešvalodā.

Apvienotais kombinētais iestājpārbaudījums uz 10. klasi notiks 2021. gada 10. jūnijā plkst.10.00.

 • Skolu saraksts, kuras kā izglītojamo uzņemšanas kritēriju 10.klasē ir noteikušas iestājpārbaudījuma rezultātu - skatīt šeit.
 • Skolas, kuras uzņems izglītojamos 10.klasē bez iestājpārbaudījumu kārtošanas, t.i.,  iesniegumu par uzņemšanu iesniegšanas secībā - skatīt šeit.
 • Informācija par skolu vidējās izglītības programmu padziļināto kursu piedāvājumu 2021./2022.mācību gadā - skatīt šeit

Reģistrēties apvienotajam kombinētajam iestājpārbaudījumam varēs elektroniski no šā gada 27. maija plkst. 9.00 līdz 4. jūnijam plkst. 9.00.

Reģistrēšanās saite būs pieejama RD IKSD tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv “Reģistrēšanās apvienotajam kombinētajam  iestājpārbaudījumam”, kā arī skolu mājas lapās.

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma programma izglītojamo uzņemšanai 10.klasē – skatīt šeit.

Papildinformācija, tostarp aktualitātes epidemioloģiskās drošības ievērošanā, kā arī iepriekšējā gada iestājpārbaudījuma darba paraugs, būs pieejami skolu  un RD IKSD tīmekļa vietnēs. Jautājumu gadījumā iespēja sazināties arī pa e-pastu: iestajparbaudijums@riga.lv.

Apvienotā iestājpārbaudījuma organizēšana notiks saskaņā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 2021. gada 9. marta iekšējo noteikumu Nr.7-nts “Apvienotā kombinēta iestājpārbaudījuma norises organizēšanas un vērtēšanas kārtība” - skatīt šeit.

pārpublicēts no RD IKSD

 
Uzņemšana vidusskolā

Apvienotais iestājpārbaudījums uz 10.klasi 10.jūnijā no plkst. 10:00 līdz 13:00.

Šogad jau otro gadu vienotu kombinētu iestājpārbaudījumu matemātikā un svešvalodā organizēs, lai iestātos Rīgas pašvaldības vidusskolu 10. klasēs, kuras iestājpārbaudījuma rezultātu ir noteikušas kā kritēriju skolēnu uzņemšanai 10. klasē. Kombinētais iestājpārbaudījums matemātikā un svešvalodā (vācu vai angļu) notiks 10. jūnijā.

Informācija par pieteikšanos iestājpārbaudījumam, kā arī par to norises laiku un vietu būs pieejama Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv, kā arī skolu tīmekļvietnēs.

Pašvaldības mērķis, organizējot apvienoto iestājpārbaudījumu, ir nodrošināt izglītojamo intereses, lai skolēna iegūtais iestājpārbaudījuma rezultāts būtu derīgs vairākās izglītības iestādēs. Apvienoti organizēto iestājpārbaudījumu rezultāts ir pamats pretendentam dalībai konkursā uzņemšanai izvēlētajā  vidusskolā.

Reģistrēties kombinētajam iestājpārbaudījuma varēs elektroniski 2 nedēļas pirms iestājpārbaudījuma norises RD IKSD tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv “Reģistrēšanās kombinētajam iestājpārbaudījumam”, kā arī skolu tīmekļvietnēs. Reģistrējoties iestājpārbaudījumam, no saraksta varēs izvēlēties sev izdevīgāko vietu (izglītības iestādi), kurā veikt šo rakstisko iestājpārbaudījumu.

Iestājpārbaudījumu laikā tiks ievēroti valstī noteiktie epidemioloģiskās drošības pasākumi. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, iestājpārbaudījumu norises laiks var tikt mainīts. Tādā gadījumā par to būs pieejama informācija RD IKSD tīmekļvietnē, sociālo tīklu kontos, kā arī skolu mājas lapās. 

APVIENOTO KOMBINĒTO IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU NORISES ORGANIZĒŠANAS UN VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA (dokuments)

Uzņemšanas noteikumi Rīgas Juglas vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmā (.pdf)

 

Kādi dokumenti iesniedzami?  

 • Skolas direktoram adresēts iesniegums (skolas noteikta forma)
 • Iegūtās pamatizglītības apliecinošu dokumentu kopijas, liecību (uzrādot oriģinālu)
 • Medicīnisko karti (026/u veidlapa)

Uzņemšanas komisija (Kvēles ielā)

 • 15. jūnijā no plkst. 9:00 līdz 16:00
 • 16. jūnijā no plkst. 9:00 līdz 16:00
 • 17. jūnijā no 9:00 līdz 12:00

Informācija var mainīties saskaņā ar Covid -19 izplatību Rīgā un Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta lēmumiem

 

Pieteikums vidusskolas plānam

 

Rīgas valsts ģimnāzijās un galvaspilsētas vidusskolās varēs iestāties, kārtojot apvienoto iestājpārbaudījumu

Video materiāls "soli pa solim" skolēnu pieteikšanai un uzņemšanai Rīgas valsts ģimnāzijās un galvaspilsētas vidusskolās

 

 

   

Mainīti iestājpārbaudījuma norises laiki Rīgas valsts ģimnāzijās (avots)

Sekojot līdzi epidemioloģiskajai situācijai valstī, pieņemts lēmums mainīt sākotnēji izsludinātos iestājpārbaudījumu norises laikus, lai iestātos Rīgas valsts ģimnāzijās.

Iestājpārbaudījumi notiks tikai klātienē. Lai pretendētu uz iestāšanos Rīgas valsts ģimnāziju 10. klasē, iestājpārbaudījums tiks organizēts 2021. gada 29. maijā, savukārt, lai varētu mācīties ģimnāziju 7. klasēs, iestājpārbaudījums notiks 2021. gada 8. jūnijā.

Lai iestātos Rīgas valsts ģimnāziju 10. klasēs un 7. klasēs būs jākārto vienotais iestājpārbaudījums matemātikā, bet Valsts vācu ģimnāzijā papildus būs jākārto iestājpārbaudījums angļu vai vācu valodā, savukārt Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā - kombinētais pārbaudījums valodā un vēsturē tikai tiem skolēniem, kuri pretendēs uz iestāšanos humanitārajā klasē.

 • Reģistrēties iestājpārbaudījumam varēs elektroniski uz 10. klasēm no 1. maija plkst. 9.00 līdz 18. maija plkst. 17.00, uz 7. klasēm – no 8. maija plkst. 9.00 līdz 25. maija plkst. 17.00. 

Reģistrēšanās saite būs pieejama RD IKSD tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv “Reģistrēšanās apvienotajam iestājpārbaudījumam”, kā arī šo ģimnāziju mājas lapās. Lai ievērotu valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības piesardzības pasākumus, iestājpārbaudījuma norises vietas būs ne tikai šo ģimnāziju, bet arī citu skolu telpas.

Papildinformācija, tostarp iestājpārbaudījuma programma, aktualitātes epidemioloģiskās drošības ievērošanā, kā arī pērnā gada pārbaudes darba paraugs, būs pieejama Rīgas valsts ģimnāziju un RD IKSD tīmekļa vietnēs. Jautājumu gadījumā iespēja sazināties arī pa e-pastu: iestajparbaudijums@riga.lv.

 

Rīgas valsts ģimnāzijās un galvaspilsētas vidusskolās varēs iestāties, kārtojot apvienoto iestājpārbaudījumu

Šogad jau otro gadu vienots kombinēts iestājpārbaudījums matemātikā un svešvalodā tiks organizēts arī Rīgas pašvaldības vidusskolās, kuras iestājpārbaudījuma rezultātu ir noteikušas kā kritēriju skolēnu uzņemšanai 10.klasē. Kombinētais iestājpārbaudījums matemātikā un svešvalodā (vācu vai angļu) uz 10. klasi notiks 10. jūnijā. Reģistrēties kombinētajam iestājpārbaudījuma varēs elektroniski divas nedēļas pirms iestājpārbaudījuma norises RD IKSD tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv “Reģistrēšanās kombinētajam iestājpārbaudījumam”, kā arī skolu mājas lapās. Reģistrējoties iestājpārbaudījumam, no saraksta varēs izvēlēties sev izdevīgāko vietu (izglītības iestādi), kurā veikt šo rakstisko iestājpārbaudījumu.

Iestājpārbaudījumu laikā tiks ievēroti valstī noteiktie epidemioloģiskās drošības pasākumi. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, iestājpārbaudījumu norises laiks iespējams var tikt mainīts. Tādā gadījumā par to būs pieejama informācija RD IKSD tīmekļa vietnē, sociālo tīklu kontos, kā arī skolu mājas lapās. 

Papildinformācija būs pieejama Rīgas valsts ģimnāziju un vidusskolu mājas lapās. Jautājumu gadījumā iespēja sazināties arī pa e-pastu: iestajparbaudijums@riga.lv.

Informāciju sagatavoja: Indra Vilde – Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Komunikācijas un sabiedrisko attiecību vadītāja, tālr. 67026838; mob. 26708034; e-pasts: indra.vilde@riga.lv

 

Kādas padziļināto kursu kombinācijas (izvēļu grozus) piedāvā Rīgas Juglas vidusskola?

Rīgas Juglas vidusskola piedāvā 3 padziļināto kursu kombinācijas (izvēļu grozus):

 1. Humanitāro zinātņu grozs;
 2. Dabaszinātņu un medicīnas grozs;
 3. Inženierzinātņu un tehnoloģiju grozs.
Prezentācija