Projekta darba izstrādes plāns 2022./2023. m. g.

Projekta darba izstrādes plāns Rīgas Juglas vidusskolā 

12. klasē 2022./2023. m. g.

N.p.k. Nodarbība Laiks
1. Mācību nodarbības par projekta darba formātiem septembris
2. Projekta darba formāta, tēmas un vadītāja izvēle oktobris
3. Mācību nodarbības par projekta darba īstenošanu ( ideju ģenerēšana, SR izvirzīšana, datu analīzes metodes utt.) novembris
4. Mācību nodarbības par teorētiskā pamatojuma veidošanu decembris
5. Konsultācijas ar kuratoru un darba vadītāju janvāris
6. Projekta darba aizstāvēšana, ņemot vērā projekta izvēles veidus, saturu,  eksāmenu laikus izglītojamiem, kam ne vēlāk kā 8 nedēļas pirms eksāmena informācijas sistēmā jāpievieno eksāmena materiāli) janvāris
7. Konsultācijas ar kuratoru un darba vadītāju februāris
8. Projekta darba aizstāvēšana, ņemot vērā projekta izvēles veidus, saturu, eksāmenu laikus izglītojamiem, kam ne vēlāk kā 8 nedēļas pirms eksāmena informācijas sistēmā jāpievieno eksāmena materiāli marts
9. Individuālas konsultācijas ar kuratoru un darba vadītāju pēc nepieciešamības aprīlis, maijs

 

Dalīties: