Ziņojumu dēlis

Ziņojumu dēlis

(atvērt pilnā skatā)

 
Par izglītojamo ēdināšanu

No 01.09.2022. stāsies spēkā Rīgas domes 27.04.2022. lēmums Nr. 1462 “Par izglītojamo ēdināšanu”.

No 01.09.2022. izglītojamo ēdināšanas izdevumus paredzēts segt no valsts, Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) un izglītojamo vecāku finanšu līdzekļiem.

Pirmsskolas izglītojamo ēdināšanas (brokastu, pusdienu, launaga maksa 4 EUR) izdevumus paredzēts segt no Pašvaldības (2 EUR) un vecāku (2 EUR) finanšu līdzekļiem.

Paredzēts, ka Pašvaldība pilnībā segs ēdināšanas izdevumus pirmsskolas izglītojamiem, kuru ģimene atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu vai ir reģistrēta Pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā.

Lēmuma pielikumā informācija arī par citu izglītojamo grupu ēdināšanas maksu.

 

Papildus informācija:

Maznodrošinātas ģimenes/personas statuss Maznodrošinātas mājsaimniecības statuss - RD LD (riga.lv)

Trūcīgās personas statuss Trūcīgas mājsaimniecības statuss - RD LD (riga.lv)

Rīgas pašvaldības Ģimeņu atbalsta reģistrs Rīgas pašvaldības Ģimeņu atbalsta reģistrs - RD LD (riga.lv)

 

Lūgums vecākiem savlaicīgi veikt darbības, kas nepieciešamas konkrētā statusa iegūšanai!

Lēmums_Nr.1462
Pielikums_Nr.1462

2021./2022. mācību gada 1.klašu skolēnu vecākiem

Informācija par individuālajiem mācību līdzekļiem.

 


 

Lūgums izdarīt izvēli par 1.svešvalodu un uzrakstīt iesniegumu līdz 11.jūnijam. Jūs to variet:

1.     aizpildīt un parakstīt elektroniski, ja ir e-paraksts;

2.     izdrukāt, aizpildīt un ienest skolas ēkā Kvēles ielā pie skolas dežuranta;

3.     aizpildīt skolas ēkā Kvēles ielā pie skolas dežuranta un atstāt.

Pielikumā ir svešvalodu iesnieguma paraugs.

Izvēloties 1.svešvalodu Jūs izdariet izvēli par svešvalodu apguves bloku:

·       ja 1.svešvaloda angļu, tad 4.klasē 2.svešvalodu izvēlas vācu vai krievu valodu,

·       ja 1.svešvaloda vācu, 2.svešvaloda angļu (fakultatīvi uzsāk mācības 2.klasē un obligāti 4.klasē. Krievu valodu fakultatīvi iespējams apgūt no 7. klases).

Klases tiks veidotas pēc 15.jūnija un skolas mājas lapā video sveicienā varēsiet iepazīties ar skolu.

 


 

Līdz 15.augustam uz skolas sekretariātu (Kvēles 64) jāatnes bērna medicīnas karte ar atzinumu no ģimenes ārsta par atļauju uzsākt mācības skolā un izziņu no pirmskolas izglītības iestādes par pirmskolas izglītības programmas apguvi kopā ar pielikumu (aprakstošo vērtējumu).

 


 

Pēc 15. augusta Rīgas satiksmes klientu centrā iespējams nokārtot skolēna e-karti (informācija

https://www.rigassatiksme.lv/lv/biletes/e-talonu-veidi/skolena-e-karte/), kuru skolā pēc 7.septembra reģistrēs kā skolēna apliecību.

 

Tiksimies 1.septembrī!

Individuālie mācību līdzekļi
Skolas formas

Cienījamie vecāki!
    Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka no šā gada 1. Jūnija ir mainījies skolas formu piegādātājs mūsu skolā. Turpmāk skolas formas var pasūtīt “Nelli Fashion” veikalā Pērnavas 23, darba dienās 11.00 – 18.00, kur uz vietas ir iespēja pielaikot paraugus, lai noteiktu vēlamo izmēru, vai arī aizpildot zemāk pievienotās vienošanās un skanētas iesūtot uz epastu skolasformas@gmail.com. Jautājumu gadījumā lūgums svanīt 28377398. Skolas formu paraugus var skatīt: https://www.facebook.com/nellifashionskolasformas
 

SVARĪGI pasūtījumus veikt laicīgi! Lai skolas formu saņemtu līdz 31. AUGUSTAM, pasūtījums jāveic ne vēlāk kā līdz 15. JŪLIJAM. 

 

 

 VIENOŠANĀS PAR SKOLAS FORMAS APĢĒRBU PIEGĀDI:

Par E-klasi

Svarīga informācija par E-klases lietošanu.

Pieslēdzoties E-klasi, katram ģimenes loceklim ir atsevišķa pieeja. Ko tas nozīmē? Neraugoties uz to vai lietojat E-klases bezmaksas komplektu vai maksas komplektu, katram E-klases lietotājam ir sava piekļuves parole. Vienīgais nosacījums, ka jābūt reģistrētam mobilā tālruņa numuram, skolēnam savs, vecākiem arī katram savs numurs.

Tas nozīmē, ka skolēns pieslēdzoties E-klasei lieto savu personas kodu un savu paroli.

Ja E-klasi lieto kāds no vecākiem, tad arī katram vecākam ir atsevišķa piekļuve, ja ir reģistrēts mobilā tālruņa numurs. Pieslēdzoties ir jāievada sava bērna personas kods un sava neatkarīga parole.

Tas ļaus nogādāt paredzēto informāciju adresātam un izvairīties no pārpratumiem (piemēram, ja skolēns lieto vecāku kontu, var nejauši izlasīt vai izdzēst kādu no vecākiem adresētajām vēstulēm vai nesaņemt skolēnam adresētās vēstules).

Pieslēgums katram ģimenes loceklis ar individuālo paroli ir bezmaksas!

Ja gadījumā ir mainīts tālruņa numurs, par to ziņot klases audzinātājam vai kādam no informātikas skolotājiem.