Ziņojumu dēlis

Ziņojumu dēlis

(atvērt pilnā skatā)

 
Uzņemšana 1.klasē

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) ir sagatavojis informatīvu materiālu video un infografikas formātā par bērnu pieteikšanu un uzņemšanu Rīgas skolu 1.klasēs.

 

2021./2022. mācību gada 1.klašu skolēnu vecākiem

Informācija par individuālajiem mācību līdzekļiem.

 


 

Lūgums izdarīt izvēli par 1.svešvalodu un uzrakstīt iesniegumu līdz 11.jūnijam. Jūs to variet:

1.     aizpildīt un parakstīt elektroniski, ja ir e-paraksts;

2.     izdrukāt, aizpildīt un ienest skolas ēkā Kvēles ielā pie skolas dežuranta;

3.     aizpildīt skolas ēkā Kvēles ielā pie skolas dežuranta un atstāt.

Pielikumā ir svešvalodu iesnieguma paraugs.

Izvēloties 1.svešvalodu Jūs izdariet izvēli par svešvalodu apguves bloku:

·       ja 1.svešvaloda angļu, tad 4.klasē 2.svešvalodu izvēlas vācu vai krievu valodu,

·       ja 1.svešvaloda vācu, 2.svešvaloda angļu (fakultatīvi uzsāk mācības 2.klasē un obligāti 4.klasē. Krievu valodu fakultatīvi iespējams apgūt no 7. klases).

Klases tiks veidotas pēc 15.jūnija un skolas mājas lapā video sveicienā varēsiet iepazīties ar skolu.

 


 

Līdz 2.jūlijam ir iespējams pasūtīt skolas formu.

Mūsu skolas formu ražotājs ir SIA "PRO Fashion". Vienošanās ir jāaizpilda un jānosūta uzņēmumam elektroniski uz e-pastu profashion@inbox.lv (vēstules tematā norādot “Skolas forma”) vai jāpiegādā personīgi no plkst. 9.00 līdz 17.00 darba dienās līdz 2021.gada 02. jūlijam mūsu veikalā Kr. Barona ielā 119, Rīgā, 28801548.

Vienošanās pielikumā 4 varianti:

Zēni 1.grupa  2.grupa 

atvērt jaunā cilnē

Meitenes 1.grupa  2.grupa 

 atvērt jaunā cilnē

 


 

Līdz 15.augustam uz skolas sekretariātu (Kvēles 64) jāatnes bērna medicīnas karte ar atzinumu no ģimenes ārsta par atļauju uzsākt mācības skolā un izziņu no pirmskolas izglītības iestādes par pirmskolas izglītības programmas apguvi kopā ar pielikumu (aprakstošo vērtējumu).

 


 

Pēc 15. augusta Rīgas satiksmes klientu centrā iespējams nokārtot skolēna e-karti (informācija

https://www.rigassatiksme.lv/lv/biletes/e-talonu-veidi/skolena-e-karte/), kuru skolā pēc 7.septembra reģistrēs kā skolēna apliecību.

 

Tiksimies 1.septembrī!

Individuālie mācību līdzekļi
Skolas formas

Līdz 2.jūlijam ir iespējams pasūtīt skolas formu.

Mūsu skolas formu ražotājs ir SIA "PRO Fashion". Vienošanās ir jāaizpilda un jānosūta uzņēmumam elektroniski uz e-pastu profashion@inbox.lv (vēstules tematā norādot “Skolas forma”) vai jāpiegādā personīgi no plkst. 9.00 līdz 17.00 darba dienās līdz 2021.gada 02. jūlijam mūsu veikalā Kr. Barona ielā 119, Rīgā, 28801548.

 

 

Līdz 2.jūlijam ir iespējams pasūtīt skolas formu.

Mūsu skolas formu ražotājs ir SIA "PRO Fashion". Vienošanās ir jāaizpilda un jānosūta uzņēmumam elektroniski uz e-pastu profashion@inbox.lv (vēstules tematā norādot “Skolas forma”) vai jāpiegādā personīgi no plkst. 9.00 līdz 17.00 darba dienās līdz 2021.gada 02. jūlijam mūsu veikalā Kr. Barona ielā 119, Rīgā, 28801548.

Vienošanās pielikumā 4 varianti:

Zēni 1.grupa  2.grupa

Meitenes 1.grupa  2.grupa

 

SIA "PRO Fashion"
28801548,

profashion@inbox.lv

profashion.lv

 
Par E-klasi

Svarīga informācija par E-klases lietošanu.

Pieslēdzoties E-klasi, katram ģimenes loceklim ir atsevišķa pieeja. Ko tas nozīmē? Neraugoties uz to vai lietojat E-klases bezmaksas komplektu vai maksas komplektu, katram E-klases lietotājam ir sava piekļuves parole. Vienīgais nosacījums, ka jābūt reģistrētam mobilā tālruņa numuram, skolēnam savs, vecākiem arī katram savs numurs.

Tas nozīmē, ka skolēns pieslēdzoties E-klasei lieto savu personas kodu un savu paroli.

Ja E-klasi lieto kāds no vecākiem, tad arī katram vecākam ir atsevišķa piekļuve, ja ir reģistrēts mobilā tālruņa numurs. Pieslēdzoties ir jāievada sava bērna personas kods un sava neatkarīga parole.

Tas ļaus nogādāt paredzēto informāciju adresātam un izvairīties no pārpratumiem (piemēram, ja skolēns lieto vecāku kontu, var nejauši izlasīt vai izdzēst kādu no vecākiem adresētajām vēstulēm vai nesaņemt skolēnam adresētās vēstules).

Pieslēgums katram ģimenes loceklis ar individuālo paroli ir bezmaksas!

Ja gadījumā ir mainīts tālruņa numurs, par to ziņot klases audzinātājam vai kādam no informātikas skolotājiem.