AKTUĀLI

Aktuāli 

 10. klašu izglītojamo saraksti 2022./ 2023. m. g. 

 

KONKURSA REZULTĀTI

Pretendentus, kam izlaidumi notiek līdz 18. jūnijam, t.sk. izglītības dokumentu izsniegšana, lūdzam informēt, lai tos varētu iesniegt līdz 20. jūnija plkst. 13.00 vai arī vienoties par laiku, kurā skolēns varēs izglītības dokumentus iesniegt. 

Līdz 20. jūnija plkst.10.00 skolas mājas lapā tiks publicēti konkursa rezultāti – “uzņemšanai ieteikto” pretendentu kodētais saraksts.

Līdz 21. jūnija plkst. 17.00 jāapstiprina sava izvēle mācīties Rīgas Juglas vidusskolā, iesniedzot medicīnas dokumentus (026/u) Kvēles ielā, skolotāju istabā, 1. stāvā.

Rīgas Juglas vidusskolas absolventiem medicīnas dokumenti ir skolā.

Aicinām Rīgas Juglas vidusskolas 10. klašu pretendentus uz dokumentu iesniegšanu klātienē 16. un 17. jūnijā Kvēles ielā 64.

Uzņemšanas komisija klātienē 16. un 17. jūnijā Kvēles ielā 64, aktu zālē.

·       16.06.  9.00 - 17.00

·       17.06.  9.00 - 12.00

Līdzi ņemt savu personu apliecinošu dokumentu.


infografika

 Iesniedzamie dokumenti:

1) skolas direktoram adresēts iesniegums (skolas noteikta veidlapa);

2) iegūtās pamatizglītības apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu);

3)  medicīniskā karte (026/u veidlapa), (Rīgas Juglas vsk. skolēniem tā ir skolā);

4) pieteikums vidusskolas plānam (veidlapas).

Vidusskolas plāni_2022
Vecāku iesniegums 

Pēc iestājpārbaudījuma rezultātiem līdz 10. jūnija plkst. 17:00 reģistrēties atbilstoši RJV uzņemšanas prasībām, aizpildot šo anketu: 

https://forms.gle/hGPZiw1FhzJdc31o8

 

 

Uzņemšana

UZŅEMŠANA

 Informējam, ka RD IKSD mājas lapā ir publicēta informācija par pieteikšanos apvienotajam  iestājpārbaudījumam skolēnu uzņemšanai 10.klasēs 2022./2023.gadā. 

https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=pieteiksanas-vienotam-iestajparbaudijumam-rigas-vidusskolu-un-valsts-gimnaziju-10-klase-9214

 Sadaļā  “PAPILDU INFORMĀCIJA” ir ievietota informācija par apvienotā iestājpārbaudījuma organizēšanu. Norādām, ka informācija tiek papildināta!

Izglītojamo uzņemšanas noteikumi Rīgas Juglas vidusskolas vispārējā vidējās izglītības programmā

Juglas_vsk_uz_noteikumi

Rīgas domes IKSD iekšējie noteikumi Nr. 12 "Apvienoto iestājpārbaudījumu organizēšanas kārtība un vienotu kritēriju noteikšana izglītojamo uzņemšanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs 2022./2023.mācību gadam"  

Rīgas domes IKSD iekšējie noteikumi 

RD IKSD vebinārs 24. martā plkst.11.00 par vienotiem iestājpārbaudījumiem Rīgas pašvaldības ģimnāzijās un vidusskolās.

RD IKSD vebinārs 24. martā plkst.11.00 par vienotiem iestājpārbaudījumiem Rīgas pašvaldības ģimnāzijās un vidusskolās.
Pieslēgšnās saite:    https://us06web.zoom.us/j/82532739951  

Rel_vienotie_iestājpārbaudījumi_2022

Vebināra video ieraksts - https://www.youtube.com/watch?v=73imxqCF6as