Skolas adrese
Adrese Kvēles 64, LV-1064
Rajons Vidzemes priekšpilsēta
Vadītājs p.i. Helēna Vilkosta
Mācību valoda latviešu
Tālrunis 67533669, 67533664
Fakss 67533669
E-pasts rjvs@riga.lv

 

 
Ēka Skrudalienas ielā

Adrese: Skrudalienas iela 1, Rīga, LV-1064

Kontakti:
direktores vietniece izglītības jomā 67531326

dežurants 67523009

Ēka Malienas ielā

Adrese: Malienas iela 89, Rīga, LV-1064

Kontakti:

direktores vietniece izglītības jomā 67532010

saimnieciskā darba vadītāja 67532272

dežurants 29579169

Pirmsskolas izglītības iestādes
struktūrvienības vadītāja Liene Krjukova 20044194

Pirmsskolas izglītības grupas, Sanda Strazdiņa 67533663 

sociālais pedagogs RasmaTirša,
psihologs Kristīne Šterna - 67533917

 

Administrācija

 

Direktores p.i.

Helēna Vilkosta

20003788

Lietvede

Ināra Siņicina

67533669

Struktūrvienības vadītāja izglītības jomā (Pirmsskola)

Liene Krjukova

67531990
lkrjukova@edu.riga.lv

Direktores vietniece izglītības jomā
(1.- 4.klases)

Irēna Bērziņa un
Žanete Jansone

67531326
iberzina2@edu.riga.lv

zjansone@edu.riga.lv

Direktores vietnieces izglītības jomā
(5.- 12.klases) 

Ieva Gaņģe

67474125
hvilkosta@edu.riga.lv


67533664
igange@edu.riga.lv

Direktores vietniece izglītības jomā
(Audzināšanas un ārpusstundu darbā)

Gita Reiniņa

67533668
greinina@edu.riga.lv

Direktores vietniece izglītības jomā
(Interešu izglītība)

Iveta Dziedātāja

idziedataja@edu.riga.lv

Direktores vietniece izglītības jomā

Simona Zicāne

szicane@edu.riga.lv

Direktores vietnieks izglītības jomā
(IT jautājumos)

Gundars Šķipars

gskipars@edu.riga.lv

Direktores vietnieks saimnieciskajā darbā

Raimonds Zeltiņš

67533663
rzeltins8@edu.riga.lv

Sporta kompleksa vadītājs

Gints Cimers

 gcimers@edu.riga.lv

 

 
RĪGAS JUGLAS VIDUSSKOLAS ATBALSTA PERSONĀLA pieņemšanas laiki 2018./2019. mācību gadā

 

 

Psihologs: Elīna Seleviča:

 

Pirmdiena: 9.00 – 18.00 (mazo skolā)

Trešdiena: 13.00 – 16.00 (lielo skolā)

Ceturtdiena: 12.00 – 15.00 (mazo skolā)

Sociālais pedagogs: Liāna Pētersone (5. – 12. klasēm)

 

Pirmdiena:       08.30 – 16.00

Otrdiena:          08.30 – 13.00

Trešdiena:        09.00 -  15.00

Ceturtdiena:     09.00 – 16.00

Psihologs: Ivars Koškins:

 

Ceturtdiena:  8.30 – 15.30    

Piektdiena:    8.30 – 14.30

Sociālais pedagogs: Rudīte Pešika (1. – 4. klasēm)

 

Pirmdiena:   9.00 – 15.00     

Otrdiena:      9.00 – 14.00    

Ceturtdiena:  9.00 – 14.00   

Piektdiena:    9.00 – 15.00

Logopēds: Ināra Vonda (pirmskola 1.,4. grupa un 1. klases)

 

Trešdiena:       8.30 -17.00

Piektdiena:      8.30 - 17.00

 

Speciālais  pedagogs: Lilita Vintere (1. – 4. klasēm)

 

 Pirmdiena:       7.40 – 16.00

Otrdiena:          7.40 – 14.20

Trešdiena:         7.40 -  14.00

Ceturtdiena:      7.40 -  14.00

Piektdiena:        7.40 -  14.00

Logopēds: Agrita Rinkeviča (PII 2.,3.grupa un 3.,4. klases)

 

Otrdiena:          8.30 – 16.05

Trešdiena:        13.10 – 17.05

Ceturtdiena:     8.30 – 16.05

Logopēds: Gunta Krūmiņa (2. – 3. klases)

Pirmdiena:       13.15 – 14.40

Otrdiena:          13.15 – 13.55

Trešdiena:        13.15 – 14.40

Ceturtdiena:    13.15 – 13.55

Speciālais pedagogs: Ginta Rūtenberga (5. – 9. klasēm)

Pirmdiena:       8.30 – 18.00

Trešdiena:       12.00 – 18.00

Ceturtdiena:    8.30 – 18.00

Piektdiena:      8.30 - 17.00

Speciālais pedagogs: Anete Elme (1. – 4. klasēm)

Pirmdiena:       14.00 – 18.00

Otrdiena:         14.00 – 18.00  

Trešdiena:        14.00 – 18.00

Ceturtdiena:    14.00 – 18.00

Medmāsa: Zinaīda Jurkāne (5. – 12.klasēm)

 

Pirmdiena:       8.30 – 14.30

Otrdiena:          8.30 – 14.30

Trešdiena:        8.30 -  14.30

Ceturtdiena:    12.00 – 17.00

Piektdiena:       8.30 – 13.00

 

Medmāsa: Ravita Cepurīte (1. – 4.klasēm)

 

Pirmdiena:       8.00 – 14.00

Otrdiena:          8.00 – 13.00

Trešdiena:        8.00 -  14.00

Ceturtdiena:    8.00 -  14.00
Piektdiena:      8.00 -  14.00