Atbalsta biedrības rekvizīti

Juglas vidusskolas Atbalsta biedrība

Reģ. Nr. LV40008066617

Kvēles ielā 64, Rīga, LV-1064

AS SEB banka

Konta nr.: LV87UNLA0050001275126