Description
Aicinām pieteikties vokālajam konkursam "Juglas balss 2021", kas šogad notiks attālināti.
 
Konkursa nolikums
Norises vieta: Rīgas Juglas vidusskola
Norises laiks: 2021.gada 31.martā tiks paziņoti konkursa rezultāti.
 
Mērķi un uzdevumi:
1. Atklāt jaunus un talantīgus jaunos izpildītājus Rīgas Juglas vidusskolā, veicinot vokālo un māksliniecisko spēju attīstību;
2. Popularizēt vokālo mākslu un motivēt bērnus un jauniešus iesaistīties interešu izglītības procesā;
3. Pilnveidot un nostiprināt bērnu un jauniešu māksliniecisko izaugsmi, meistarību, attīstīt un izkopt vokālās spējas, talantu un estētisko gaumi:
4.Nodrošināt iespēju vokālistiem parādīt savas prasmes profesionālai žūrijas komisijai.
 
Vecuma grupas:
● 1.-3.klašu vokālisti
● 4.-6.klašu vokālisti
● 7.-9.klašu vokālisti
● 10.-12. vokālisti
*Vecuma grupas var mainīties, atkarībā no dalībnieku skaita.
 
Konkursa noteikumi:
1. Konkursa dalībnieks sagatavo 1 dziesmu pēc brīvas izvēles;
2. Dalībnieks pats atbildīgs par dziesmas pavadījumu- instrumentāls, CD formātā, vai grupas.
3. Dziesmu var izpildīt solo vai vienas mājsaimniecības ietvaros arī duetā vai trio.
4. Dziesmas video iesūtīt mūzikas skolotājai Žanete Jansonei e-klasē līdz 21.martam.
 
Vērtēšanas kritēriji:
● vokālais sniegums
● izvēlētās dziesmas atbilstība dalībnieka vecumam
● skatuves kultūra
● skatuves tēls
● izpratne par dziesmas saturisko vēstījumu
 
Apbalvošana:
Dalībnieki tiek apbalvoti pa vecuma grupām.
 
Pieteikšanās:
Pieteikties pie mūzikas skolotājas Žanetes Jansones (e-klasē), nosaucot izvēlēto dziesmu un tās autoru, līdz 1.03.
 
Photos
Comments
Order by: 
Per page:
 
  • There are no comments yet
Related Articles
Sveicam 12. klases skolnieci Viktoriju Lapsiņu, kas ir kļuvusi par vienu no vienpadsmit Rīgas Tehniskās universitātes vidusskolēnu zinātniskās pētniecības darbu konkursa “Pasaule pieprasa tehniskus prātus!” finālistiem!
25.02.2020 · From admin
Aicinām pieteikties Rīgas Juglas vidusskolas skolēnus mākslinieciski vokālajam konkursam "Juglas balss". Konkurss notiks 11.martā, plkst. 18:00, Skrudalienas ielas 1 aktu zālē. Pieteikšanās pie skolotājas Žanetes Jansones līdz 1.martam.
10.02.2020 · From admin
Sveicam mūsu 9.- 12.klašu vokālo ansambli ar 1.pakāpi! Prieks par mūsu muzikālajiem jauniešiem!
08.03.2019 · From admin
9.a klases skolniece Astra Godaine ieguva 1.vietu Latvijas Okupācijas muzeja konkursa "Cilvēki- Latvijas novadu dārgumi" 2.kārtā un tika uzaicināta piedalīties konkursa noslēguma kārtā.
04.04.2018 · From Dzintra_Liepina
Rate
0 votes
Info
26.02.2021 (26.02.2021)
100 Views
0 Subscribers
All Articles by admin
Recommend
Tags