Description

Norises vieta: Rīgas Juglas vidusskola (mazo skola)

Norises laiks: 2018.gada 7.martā plkst. 18.00

Mērķi un uzdevumi:

1.Atklāt jaunus un talantīgus jaunos izpildītājus Rīgas Juglas vidusskolā, veicinot vokālo un māksliniecisko spēju attīstību;

2.Popularizēt vokālo mākslu un motivēt bērnus un jauniešus iesaistīties interešu izglītības procesā;

3.Pilnveidot un nostiprināt bērnu un jauniešu māksliniecisko izaugsmi, meistarību, attīstīt un izkopt vokālās spējas, talantu un estētisko gaumi:

4.Nodrošināt iespēju vokālistiem parādīt savas prasmes profesionālai žūrijas komisijai, kā arī konkursa apmeklētājiem- RJV skolēniem un vecākiem.

Vecuma grupas:

●     1.- 3.klašu vokālisti;

●     4.- 6.klašu vokālisti;

●     7.- 9.klašu vokālisti;

●     10.-12. vokālisti.

*Vecuma grupas var mainīties, atkarībā no dalībnieku skaita. 

Konkursa noteikumi: 

1.Konkursa dalībnieks sagatavo 1 dziesmu pēc brīvas izvēles;

2.Dalībnieks pats atbildīgs par dziesmas pavadījumu- instrumentāls, CD formātā, vai grupas.

3.Dziesmu var izpildīt solo, duetā vai trio.

4.Konkursanti dzied ar skaņu pastiprinošām iekārtām- mikrofoniem.

Vērtēšanas kritēriji:

●     vokālais sniegums;

●     izvēlētās dziesmas atbilstība dalībnieka vecumam;

●     skatuves kultūra;

●     skatuves tēls;

●     izpratne par dziesmas saturisko vēstījumu.

Apbalvošana:

Dalībnieki tiek apbalvoti pa vecuma grupām. Konkursa laikā notiek skatītāju simpātijas balsojums.

Pieteikšanās:

Pieteikties pie mūzikas skolotājas Žanetes Jansones (e-klasē vai mutiski), nosaucot izvēlēto dziesmu un tās autoru, līdz 1.03.

Photos
Comments
Order by: 
Per page:
 
  • There are no comments yet
Related Articles
Muzikālais konkurss "Juglas balss" skan jau septīto gadu, katru gadu aizvien lieliskāk!
06.04.2019 · From admin
Aicinām piedalīties jaunos un talantīgos konkursā "Juglas balss"!
15.03.2019 · From admin
Rate
0 votes
Info
18.02.2018 (18.02.2018)
916 Views
0 Subscribers
All Articles by admin
Recommend