Description

Mīti par piektdienu ar 13.datumu apgāzti ne pa jokam! Rīgas Juglas vidusskolā 13.septembrī notika vērienīgākais gada ieskaņas pasākums – EKO nakts. EKO padomē bija sanākuši skolas atbildīgākie skolēnu līderi, kuri sevi pilnveido ne tikai mācību laikā, bet arī ārpus tā, rūpējoties par vidi un dzīvesveidu. EKO padome darbojās 9 darbnīcās, kuras sagatavojuši skolēni un skolotāji. Un tā bija foršākā nakts skolā, jo:

EKO nakts laikā vispirms tika izveidots gada plāns, ko kopīgiem spēkiem izdevās precizēt un uzlabot, sadarbojoties skolēniem jauktās grupās.

Otrkārt, skolēni apguva pirmo medicīnisko palīdzību 10.klases Samantas Smildziņas, Ralfa Vuškāna un Lāsmas Klīves vadītajās praksē balstītās apmācībās.

Treškārt, skolēni piedalījās picu gatavošanas darbnīcās, kurās cepa garšīgas picas.

Ceturtkārt, skolēni piedalījās kulturoloģijas un sociālo zinību skolotāja darbnīcā par pasaules nākotni 2050.gadā un labākās nākotnes stratēģijām, vīzijām, sevis pilnveidošanu labākai sabiedrībai.

Piektkārt, bija orientēšanās pa skolu meklējot 10 EKO simbolus un pie katra fotografējoties oriģinālās pašu skolēnu grupu izdomātajās kompozīcijās, tika ņemtas vērā ne tikai mākslinieciskās spējas un sadarbība, bet arī ātrums un pozitīva attieksme.

Sestkārt, tika sacerēta un uz vietas komponēta EKO skolas himna. Skolēni izvēlējās 10.b klases skolēna Alekša Ozoliņa sacerēto melodiju un grupās sacerēja pa vienam pantiņam, pēc tam tika nodziedāts kopdarbs. Kopīgo sniegumu pusnaktī pagodināja arī skolas direktore, kas atzinīgi novērtēja gan pasākumu, gan skolotāju un skolēnu savstarpējo sadarbību.

Septītkārt, skolēni iekārtoja guļamvietas skolas sporta zālē un noskatījās spoku filmu, ko bija sagatavojis skolotājs Ļevs. Paralēli filmai skolēniem bija iespēja piedalīties dejas darbnīcā, kurā skolēni dejoja līdz pat 5 rītā.

EKO padomes vadītāja Jolanta Tūtere izsaka lielu paldies visiem EKO padomes biedriem par lielisku komandas darbu – skolēniem par labo uzvedību un skolotājiem Baibai Vītolai (angļu valoda), Ļevam Rusilo (sociālās zinības un kulturoloģija), Sergejam Bērziņam (sports), Vladam Klepikovam (ķīmija)!

 


EKO nakts galerija: http://rjv.lv/m/photos/browse/album/EKO-nakts/owner/Levs_R

Photos
Comments
Order by: 
Per page:
 
  • There are no comments yet
Related Articles
6.klases skolēni no 26. līdz 27.maijam piedalījās starptautiskā projekta aktivitātē, iepazīstot Canva Education programmu, tās iespējas un veidojot savu logo Erasmus+ projektam.
02.06.2021 · From Levs_R
Projekta mērķis ir Rīgas Juglas vidusskolas jauniešu izpratnes par līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos uzlabošana un viņu vēlmes iesaistīties lēmumu pieņemšanā par mācību saturu un mācīšanās procesu rosināšana.
30.11.2020 · From almapavlovska
Projekta „Baltu literatūras nedēļa / Baltų literatūros savaitė” mērķis ir stiprināt skolēnu motivāciju lasīt, aicinot iepazīt radniecīgu tautu – lietuviešu un latviešu – valodu, literatūru, kultūru, vēsturi, kā arī aicinot nodibināt un paturēt Lietuvas un Latvijas skolu savstarpējos sakarus.
15.06.2020 · From admin
Tiekamies 21.maijā plkst.12.00 RJV EKO SKOLAS Zoom pasākumā!
18.05.2020 · From admin
Eko-dabaszinību projekts 6.klasēm noritēja Lieldienās. Skolēni krāsoja olas ar dabas materiāliem un veica darba gaitas aprakstus.
18.04.2020 · From admin
Rate
1 votes
Info
19.09.2019 (19.09.2019)
649 Views
0 Subscribers
All Articles by Levs_R
Recommend