Description

Informācija par individuālajiem mācību līdzekļiem un skolas formu skolas mājas lapā www.rjv.lv sadaļā “VECĀKIEM”

Lūgums izdarīt izvēli par 1.svešvalodu un uzrakstīt iesniegumu.

Līdz 15.augustam uz skolas sekretariātu (Kvēles 64) jāatnes  bērna medicīnas karte ar atzinumu no ģimenes ārsta par atļauju uzsākt mācības skolā un izziņu no pirmskolas izglītības iestādes par pirmskolas izglītības programmas apguvi kopā ar pielikumu (aprakstošo vērtējumu).

Pēc 15. augusta Rīgas satiksmes klientu centrā iespējams nokārtot skolēna e-karti (informācija

https://www.rigassatiksme.lv/lv/biletes/e-talonu-veidi/skolena-e-karte/), kuru skolā pēc 7.septembra reģistrēs kā skolēna apliecību.

 

Tiksimies 1.septembrī Skrudalienas ielā pie sākumskolas, kur klašu audzinātājas un 12.klašu skolēni gaidīs Jūs, lai svinīgi uzsāktu Zinību dienu (būs klašu un burtu plāksnītes).

Photos
External Video
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Comments
Order by: 
Per page:
 
  • There are no comments yet
Rate
0 votes
Info
23.08.2020 (23.08.2020)
348 Views
0 Subscribers
All Articles by admin
Recommend