Articles
Mūsu zēnu koris un tautisko deju kolektīvs kopā ar pedagogiem Žanei Jansoni, Lindu Tiļčiku, Lindu Ladusi un Oskaru Jeski ved svētku prieku uz Slovākiju.
07.05.2019 · From admin