3 mēnešu garumā pēc mācību stundām norisinājās vidusskolas starpklašu volejbola turnīrs. Dalībniekiem un līdzjutējiem prieks, uzvarētājiem gandarījums.
????1.vietā 11.c klase;
????2.vietā 12.b klase;
,????3.vietā 12.c klase.
Paldies turnīra organizatoriem un tiesnešiem: 12.c klases skolēniem Robertam un Rihardam Lindbergiem, sporta skolotājiem: Sergejam un Argitai.
Dalīties: