Atmiņas ir kā kvēlojošas ogles pie kurām var sasildīties pat tad, kad liesmas jau zudušās…
1991.gada janvāra barkāžu laiks pieder pie tiem vissvētākajiem mūsu valsts vēstures notikumiem, kuros Latvijas tauta apliecināja nelokāmu gribu nodibināt neatkarīgu Latvijas valsti un atjaunot neatkarību. (Saeima.lv)
Sākumskolā tika iedegti mazi atmiņu ugunskuri, klases stundās skolēni klausījās skolotāju atmiņu stāstos, un dalījās ar savas ģimenes stāstiem par šo laiku.
Paldies skolēnu ģimenēm un klases audzinātājām!
Dalīties: