18. janvārī notika skolas zinātniski pētniecisko darbu konference, lai veicinātu skolēnu izpratni par to tematiku, metodēm, pētījumu izstrādi, padziļinot zināšanas dažādās zinātņu nozarēs.

Uz reģionālo konferenci tiek virzīti:

Roberts Lindbergs, 12. c klase, darba vadītājs skolotājs Sergejs Bērziņš

Dans Eināts, 12. c klase, darba vadītājs skolotājs Pēteris Bitāns

Mikus Puisis – Puiše, 12. c klase, darba vadītājs skolotājs Pēteris Bitāns

Mārtiņš Jansons, 12. b klase, darba vadītājs skolotājs Georgs Gibala

Beatrise Griķe, 12. b klase, darba vadītāja skolotāja Anastasija Panteļejeva, vadošā pētniece Dr. chem. Jevgeņija Lugiņina

Sandra Zīle, 12. a klase, darba vadītāja skolotāja Anda Tora

Paldies gan skolēniem, gan skolotājiem par ieguldīto darbu!

Dalīties: