Patentu valdes organizētajā konkursā “Radošais intelektuālis” piedalījās arī komanda no Rīgas Juglas vidusskolas “Meitenes Evijas sapnis”, kurā savas radošās spējas par intelektuālā īpašuma tematiku apliecināja 12.b klases skolniece Evija Biseniece un 12.a klases skolnieks Jēkabs Zariņš. ????
Konkursa mērķis ir attīstīt radošumu un sekmēt skolēnu izpratni par intelektuālā īpašuma, jo īpaši rūpnieciskā īpašuma nozīmi un tā pielietojumu uzņēmējdarbībā, kā arī rosināt skolēnu zinātkāri un interesi par pētniecību, radošumu, uzņēmējdarbību un inovāciju. Lai piedalītos konkursā, skolēniem bija jāizveido divi radoši uzdevumi par intelektuālā īpašuma tematiku.
Paldies Patentu valdei par konkursa rīkošanu un skolotājai Egijai Lukjanskai!
Dalīties: