Rīgas Juglas vidusskolas 11.klases skolēnu komanda (Patrīcija Barvika, Rodrigo Ābelītis, Mikus Kulaks) pārliecinoši piedalījās Latvijas Kultūras kanona konkursa 1.kārtā, brīdinot un izskaidrojot par savas izvēlētās Kultūras kanona vērtības – lībiešu kultūras apdraudējumiem, gan prezentējot konkrētu lībiešu kultūras glābšanas un popularizēšanas plānu – ceļa karti, ko skolēni sagatavoja gan vizuāli savā oriģinālā radošā plakātā, gan izveidojot plānu pašu izveidotajā bukletā, kas balstīts uz komandas veikto pētījumu, lībiešu ģimeņu intervēšanu un Lībiešu kultūras institūta aktivitātēm un publikācijām masu medijos, tai skaitā pašu skolēnu diskusijās ar vienaudžiem mūsu skolā un Somijas Turku ģimnāzijas vienaudžiem Nordplus projektā pēc pašu skolēnu komandas iniciatīvas, kā arī skolēnu komandas risinājumiem, kurus jaunieši meklēja vairākus mēnešus, ieguldot pamatīgu darbu šī Latvijas Kultūras kanona projekta ietvaros.
Jauniešu izveidotajā plakātā kolāžas tehnikā ir meistarīgi iekļautas lībiešu karoga krāsas (zaļā, baltā, zilā), kā arī ceļa zīmes lībiski un latviski, lībiešu krasts un ar to saistītā kultūrtelpa ar potenciāliem un esošiem apdraudējumiem, laivas – kā simboliski glābšanas plāna punkti un ar lībiešu krastu saistītas prasmes.
Saite uz jauniešu izveidotu bukletu – lībiešu kultūras glābšanas plānu, ko jaunieši izveidoja papildus plakātam: https://drive.google.com/…/1dVz8U_GeC5…/view
Jauniešu veikumu, prezentēšanu un vērtības aizstāvēšanu, kā arī pārliecinošas dziļas un plašas atbildes patiesi atzinīgi spēja novērtēt tikai Latvijas Nacionālā bibliotēka, uzdāvinot mūsu skolai un kultūras stundām Kultūras kanona spēli “Stāstu stāsts”, par ko komanda ļoti pateicas. Žūrija no 6 ekspertiem spēja novērtēt jauniešu komandas paveikto vienīgi ar pateicības rakstiem.
Latvijas kultūras kanona konkursa šī gada tēma ir „Kultūras vērtību sardzē: radīt savu kultūras kanona vērtību drošības atslēgu”. Konkursa mērķis ir sekmēt kultūras mantojuma saglabāšanu, tā sociālā, ekonomiskā un radošā potenciāla izmantošanu. Latvijas kultūras kanonā nosaukto vērtību aktualizēšanu, pievērst uzmanību sabiedrības kultūras procesu daudzveidībai un vērtību sistēmu atšķirībām, kā arī veicināt skolēnu radošumu un pilsonisko līdzdalību Latvijas kultūrtelpas veidošanā.
Konkursu rīko Latvijas Kultūras akadēmija sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju, Valsts izglītības satura centru, Latvijas Nacionālais kultūras centru un Latvijas Nacionālo bibliotēku. Konkursa mērķauditorija ir Latvijas vispārizglītojošo skolu 10. – 12. klašu un mākslas un mūzikas skolu vecāko kursu skolēni.
RJV jauniešu komanda pateicas LI Līvõd institūt un īpaši Valtam Ernštreitam, Renātes Jonikānes ģimenei, lībiešiem, Somijas Turku ģimnāzijai (Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio), Latvijas Nacionālā bibliotēka / National Library of Latvia, Latvijas kultūras kanons, Latvijas Kultūras akadēmija, Rīgas Juglas vidusskolas 10. un 11.klasēm, vēstures skolotājai Airai Brokai un kultūras kursu skolotājam Ļevam Rusilo.
Dalīties: