Sveicam vizuālās mākslas konkursa- izstādes “Rīgas toņi un pustoņi” 1.kārtas dalībniekus:

1. pakāpes diplomi:

Gerdai Madarai Miķelsonei (4.f) par darbu “Tirgus svētki” (sk. Eva Bērziņa)

Esterei Zauerei (8.c) “Mana svētku rota” (sk. Līga Barbara)

Leldei Kārkliņai (11.c) “Dziedot dzimu, dziedot augu” (sk. Līga Barbara)

 

2. pakāpes diplomi:

Marijai Zirnītei (4.f) “Skaļā Rīga” (sk.Eva Bērziņa)

Madarai Bārdiņai (4.a) “Skats uz Rīgu” (sk. Eva Bērziņa)

Evelīnai Mūrniecei (3.a) “Rīgas nakts” (sk. Eva Bērziņa)

Elizabetei Bralei (9.d) “Rīgā raksti noskatīti” (sk. Irēna Bērziņa)

 

3. pakāpes diplomi:

Ievai Lavrenjevai (4.a) “Skats pa logu” (sk.Eva Bērziņa)

Reinim Veipam (3.c) “Mana mīļā Rīga” (sk.Eva Bērziņa)

Martai Sieceniecei (10.b) “Jūras simfonija”(sk.Sandra Ulmane)

 

Paldies skolotājām par skolēnu sagatavošanu konkursam-izstādei!

Dalīties: