Norises vieta: Rīgas Juglas vidusskola Skrudalienas ielā 1.

Norises laiks: 2023.gada 30.martā plkst. 18.00

Mērķi un uzdevumi:

1.Atklāt jaunus un talantīgus jaunos izpildītājus Rīgas Juglas vidusskolā, veicinot vokālo un māksliniecisko spēju attīstību;

2.Popularizēt vokālo mākslu un motivēt bērnus un jauniešus iesaistīties interešu izglītības procesā;

3.Pilnveidot un nostiprināt bērnu un jauniešu māksliniecisko izaugsmi, meistarību, attīstīt un izkopt vokālās spējas, talantu un estētisko gaumi:

4.Nodrošināt iespēju vokālistiem parādīt savas prasmes profesionālai žūrijas komisijai, kā arī konkursa apmeklētājiem- RJV skolēniem un vecākiem.

Vecuma grupas:

  • -3.klašu vokālisti
  • -6.klašu vokālisti
  • -9.klašu vokālisti
  • -12. vokālisti

*Vecuma grupas var mainīties, atkarībā no dalībnieku skaita.

Konkursa noteikumi:

1.Konkursa dalībnieks sagatavo 1 dziesmu pēc brīvas izvēles;

2.Dalībnieks pats atbildīgs par dziesmas pavadījumu- instrumentāls, CD formātā, vai grupas.

3.Dziesmu var izpildīt solo, duetā vai trio.

4.Konkursanti dzied ar skaņu pastiprinošām iekārtām- mikrofoniem.

Vērtēšanas kritēriji:

  • vokālais sniegums
  • izvēlētās dziesmas atbilstība dalībnieka vecumam
  • skatuves kultūra
  • skatuves tēls
  • izpratne par dziesmas saturisko vēstījumu

Apbalvošana:

Dalībnieki tiek apbalvoti pa vecuma grupām.

Pieteikšanās:

Pieteikties pie mūzikas skolotājas Žanetes Jansones (e-klasē vai mutiski), nosaucot izvēlēto dziesmu un tās autoru, līdz 10.03.

Lejupielādēt nolikumu .PDF formātā: Juglas balss nolikums 2023

Dalīties: