7. februārī visi RJV vokālie ansambļi veiksmīgi startēja Rīgas vokālā konkursa ,,Balsis 2023” 1.kārtā. 3.-4.klašu vokālais ansamblis un 10.-12. klašu vokālais ansamblis ieguva 1. pakāpes diplomus, 5.-7. klašu ansamblis- 2. pakāpes diplomu. Paldies dziedātājiem un viņu skolotājām- Žanetei Jansonei, Ivetai Bērziņai, Inesei Niedrai, un koncertmeistarēm- Ancei Skopanei un Ingai Bāliņai!??

Dalīties: