http://liksna.lv/wp-content/uploads/2019/11/vakance.png

http://liksna.lv/wp-content/uploads/2019/11/vakance.png

Vakance

Datorika  pamatskolā – 25 stundas

Prasības kandidātiem 

MK 11.09.2018. noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” atbilstoša izglītība.

Darba samaksa 

Saskaņā ar tarifikāciju no 1000 EUR par likmi

 

Kontaktinformācija 

CV sūtīt uz rjvs@riga.lv.

Adrese: Kvēles iela 64.

Tālrunis 67533669

Dalīties: