1. klašu skolēnu vecākiem

Informācija par individuālajiem mācību līdzekļiem.

Skatīt šeit:  1_klase individuālie mācību līdzekļi.

Lūgums izdarīt izvēli par 1.svešvalodu un uzrakstīt iesniegumu līdz 11.jūnijam. Jūs to variet:

1.     aizpildīt un parakstīt elektroniski, ja ir e-paraksts;

2.     izdrukāt, aizpildīt un ienest skolas ēkā Kvēles ielā pie skolas dežuranta;

3.     aizpildīt skolas ēkā Kvēles ielā pie skolas dežuranta un atstāt.

Pielikumā ir svešvalodu iesnieguma paraugs.

Izvēloties 1.svešvalodu Jūs izdariet izvēli par svešvalodu apguves bloku:

* ja 1.svešvaloda angļu, tad 4.klasē 2.svešvalodu izvēlas vācu vai krievu valodu,

* ja 1.svešvaloda vācu, 2.svešvaloda angļu (fakultatīvi uzsāk mācības 2.klasē un obligāti 4.klasē. Krievu valodu fakultatīvi iespējams apgūt no 7. klases).

Klases tiks veidotas pēc 15.jūnija un skolas mājas lapā video sveicienā varēsiet iepazīties ar skolu.

Līdz 15.augustam uz skolas sekretariātu (Kvēles 64) jāatnes bērna medicīnas karte ar atzinumu no ģimenes ārsta par atļauju uzsākt mācības skolā un izziņu no pirmskolas izglītības iestādes par pirmskolas izglītības programmas apguvi kopā ar pielikumu (aprakstošo vērtējumu).

Pēc 15. augusta Rīgas satiksmes klientu centrā iespējams nokārtot skolēna e-karti (informācija

https://www.rigassatiksme.lv/lv/biletes/e-talonu-veidi/skolena-e-karte/), kuru skolā pēc 7.septembra reģistrēs kā skolēna apliecību.

 

Tiksimies 1.septembrī!

Dalīties: