Uzņemšana

Kad var iesniegt dokumentus, lai iestātos 10.klasē?

  • Dokumentu pieņemšana 10.klasēs 2019./2020.m.g. notiks 17.jūnijā no plkst. 9:00 - 18:00, 18.jūnijā no plkst. 9:00 - 14:00 Rīgas Juglas vidusskolā, Kvēles ielā 64, 20.kabinetā.

Kādas vidējās izglītības programmas ir vidusskolā?

  • Rīgas Juglas vidusskola īsteno vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu, kurai ir 4 virzieni (obligātās izvēles blokā 3 mācību stundas nedēļā):

A virziens - SVEŠVALODAS - tiek apgūta trešā svešvaloda bez priekšzināšanām;

B virziens - TEHNISKAIS - tiek apgūta tehniskā grafika, 3D modelēšana, programmēšana;

C virziens - VIZUĀLĀ KOMUNIKĀCIJA - tiek apgūti komunikāciju pamati, vizuālā komunikācija (foto, video), reklāma

D virziens - MEDICĪNA - tiek apgūti medicīnas pamati, cilvēka anatomija un fizioloģija, praktiskās nodarbības pirmās palīdzības sniegšanā

(plašāka informācija par stundu sarakstu un mācību priekšmetiem - ritini uz leju)

Kādi dokumenti ir jāiesniedz iestājoties vidusskolā?

  • iesniegums (veidlapa skolā);
  • apliecības par pamatizglītību kopija, uzradot oriģinālu;
  • sekmju izraksta kopija, uzradot oriģinālu;
  • dzimšanas apliecības kopija, uzradot oriģinālu;
  • medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u).

Kur griezties, ja ir vajadzīga papildinformācija?

  • Uz jautājumiem par iestāšanos vidusskolā un mācību programmām atbildēs direktores vietniece izglītības jomā pa tālruni 67533664.

 

Gaidīsim Tevi mūsu vidusskolā!

 

Mācību stundu plāns