Personāls


Skolas administrācija:

 

Direktore

Aija Melle

67533669; 29549194

Lietvede

Ināra Siņicina

67533669

Struktūrvienības vadītāja izglītības jomā (Pirmsskola)

Liene Krjukova

67531990

Direktores vietniece izglītības jomā (1.- 4.klases)

Irēna Bērziņa un
Žanete Jansone

67531326

Direktores vietnieces izglītības jomā (5.- 12.klases) 

Simona Zicāne un
Ieva Gaņģe

67533664

Direktores vietniece izglītības jomā
(Audzināšanas un ārpusstundu darbā)

Gita Reiniņa

67533668

Direktores vietniece izglītības jomā (Interešu izglītība)

Kristīne Paškova

67533664

Direktores vietniece izglītības jomā
(svešvalodas, projektu darbs)

Ivita Brinteniece

67533668

Direktores vietnieks izglītības jomā (IT jautājumos)

Gundars Šķipars

gskipars@edu.riga.lv

Direktores vietnieks saimnieciskajā darbā

Raimonds Zeltiņš

67533663

 

Rīgas Juglas vidusskolas
atbalsta personāls un darba laiki
2016./2017.m.g.

 

Speciālais  pedagogs: Lilita Vintere
(1. – 4.klasēm)

Pirmdiena:

Otrdiena:

Trešdiena:

Ceturtdiena:

Piektdiena:

 

13.10 – 16.00

13.10 – 14.00

7.40 – 8.20 - konsultācijas vecākiem

7.40 – 8.20 - konsultācijas vecākiem

7.40 – 8.20 - konsultācijas vecākiem

 

Speciālais pedagogs: Anete Elme
(1. – 4.klasēm)

 Pirmdiena:

Otrdiena:

Trešdiena:

Ceturtdiena:

 

14.00 – 17.00

13.00 – 17.00  

13.00 – 16.00  

13.00 – 17.00

 

Logopēds: Gunta Krūmiņa
(2. – 3. klases)

 Pirmdiena:

Otrdiena:

Trešdiena:

Ceturtdiena:

 

13.20 – 15.30

13.20 – 14.45

13.20 – 14.45

13.20 – 15.30

 

Logopēds: Ināra Vonda
(pirmsskola 3.,4. grupa un 1.klases)

Trešdiena:

 

 

Piektdiena:

 

9.00 – 15.00

15.00 – 17.00 – konsultācijas vecākiem

9.00 – 15.00  

15.00 – 17.00 – konsultācijas vecākiem

 

Logopēds: Rudīte Pešika
(PII 1.,2. grupā)

Otrdiena:
Ceturtdiena:
Piektdiena:

9.00 – 11.00
9.00 – 11.00
14.30 – 17.00

Sociālais pedagogs, logopēds: Rudīte Pešika
(1. – 4.klases, pirmsskola)

 Pirmdiena:

Otrdiena:

Ceturtdiena:

Piektdiena:

 

9.00 - 15.00  

11.00 – 17.00

11.00 – 17.00

9.00 – 14.30

 

Sociālais pedagogs: Liāna Pētersone
(5. – 12.klasēm)

Pirmdiena:

Otrdiena:

Trešdiena:

Ceturtdiena:

 

8.30 – 15.30

8.30 – 15.00

8.30 -  15.30

8.30 – 15.00

 

Psihologs: Elīna Seleviča
(1. – 12.klasēm)

Pirmdiena:

Otrdiena:

Trešdiena:

Ceturtdiena:

 

8.30 – 18.00

8.30 – 15.00

8.30 – 15.30

8.30 – 14.30

 

Medmāsa: Ravita Cepurīte
(pieņemšanas laiki 1. – 4.klasēm)

Pirmdiena:

Otrdiena:

Trešdiena:

Ceturtdiena:

Piektdiena:

 

8.00 – 14.00

8.00 – 13.00

8.00 -  14.00

8.00 – 14.00

8.00 – 14.00

 

Medmāsa: Zinaīda Jurkāne
(5. – 12.klasēm)

Pirmdiena:

Otrdiena:

Trešdiena:

Ceturtdiena:

Piektdiena:

8.30 – 14.30

8.30 – 14.30

8.30 – 14.30

12.00 – 17.00

8.30 – 13.00