Apraksts
2014.gada 10.aprīlī vairāk nekā 150 izglītības nozares profesionāļi no visas Latvijas pulcējās Rīgas Juglas vidusskolas rīkotajā pasākumā „Līderības diena”, kas veltīts jaunas pieredzes apmaiņas formas aizsākšanai izglītībā. Pasākuma galvenā tēma bija pedagogu, skolēnu un to vecāku līdzatbildība radošas un inovatīvas skolas vides veidošanā.
Pasākumā ar savu pieredzi dalījās Rīgas Juglas vidusskolas skolotāji un vadība, kas jau trešo gadu piedalās starptautiskās organizācijas FranklinCovey izstrādātajā programmā „Līderis manī”. Šīs programmas ietvaros dažādās klasēs pedagogi māca skolēniem uzņemties atbildību, izrādīt iniciatīvu, sadarboties, attīstīt radošumu un komunikācijas prasmes. 
Kā atzīst Rīgas Juglas vidusskolas direktore Aija Melle „Dzīves prasmju jeb 21.gadsimta prasmju apguves nepieciešamība skolēniem ir atzīta par aktuālu jautājumu Latvijā izglītības jomā. Arī no skolām Latvijā sabiedrība sagaida skolēnu personības veidošanu, individuālu pieeju katram skolēnam viņa talantu, spēju un sociālo prasmju attīstīšanā. Tradicionālā pieeja, kad atsevišķi skolas skolotāji apmeklē kursus un atgriežas skolā ar jaunām zināšanām un metodiku nenes gaidīto rezultātu. Lai notiktu redzamas un ilgtspējīgas izmaiņas ir nepieciešams visaptverošs pārmaiņu process skolā.”
Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja ne tikai uzzināt Rīgas Juglas vidusskolas pieredzi līdzatbildīgas skolas vides veidošanā, bet arī piedalīties atklātās stundās visās klasēs, kā arī līdzdarboties 12 skolotāju veidotajās profesionālajās un radošajās darbnīcās.
Video

Rīgas Juglas vidusskolas pieredzes stāsti

Aija Melle, Rīgas Juglas vidusskolas direktore

Mārtiņš Martinsons, FranklinCovey Latvija vadītājs

Gundars Šķipars, Rīgas Juglas vidusskolas direktores vietnieks informātikas jautājumos

Aija Tukiša, Rīgas Juglas vidusskolas angļu valodas un ekonomijas skolotāja,

programmas „ Iespējamā misija” dalībniece

Līga Grundšteine, Rīgas Juglas vidusskolas angļu valodas un sociālo zinību skolotāja,

programmas „Iespējamā misija” vēstniece

Rolands Ozols, Rīgas Juglas vidusskolas direktores vietnieks izglītības jomā