Uzņemšana vidusskolā

Šogad pirmo reizi vienots kombinēts iestājpārbaudījums matemātikā un svešvalodā tiks organizēts, lai iestātos tajās Rīgas pašvaldības skolās, kuras kā uzņemšanas kritēriju noteikušas iestājpārbaudījumu. 

Kombinētais iestājpārbaudījums uz 10. klasi notiks 2020. gada 15. jūnijā, Reģistrēties kombinētajam iestājpārbaudījumam elektroniski varēs no 25. maija Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta tīmekļa vietnē izglitiba.riga.lv "Reģistrēšanās kombinētajam iestājpārbaudījumam", kā arī skolu tīmekļa vietnēs. Reģistrējoties iestājpārbaudījumam, varēs izvēlēties vietu (izglītības iestādi), kurā veikt šo rakstisko iestājpārbaudījumu. Iestājpārbaudījuma rezultāts būs pamats pretendentam vēlāk piedalīties konkursā uzņemšanai izvēlētajā ģimnāzijā vai vidusskolā, kuras kā uzņemšanas kritēriju noteikušas kombinēto iestājpārbaudījumu. Par pieteikšanos un uzņemšanas laiku konkrētā skolā, informācija ir pieejama katras izglītības iestādes mājas lapā.

Jautājumu gadījumā iespēja sazināties arī pa e-pastu: iestajparbaudijums@riga.lv.

 

APVIENOTO KOMBINĒTO IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU NORISES ORGANIZĒŠANAS UN VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA (dokuments)

Kas jāzina topošajam vidusskolēnam

Kādas ir galvenās izmaiņas 2020./2021.m.g.?

Ar 2020./2021.m.g. mainās valsts vispārējās izglītības standarts.

Lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību, skolēns:

1) apgūst pamatkursus katrā mācību jomā;

1. Valodu joma;
2. Sociālā un pilsoniskā joma;
3. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma;
4. Dabaszinātņu joma;
5. Matemātikas joma;
6. Tehnoloģiju joma;
7. Veselības un fiziskās aktivitātes joma;

2) izvēlas un apgūst trīs augstākā līmeņa padziļinātos kursus (saistībā ar vienu no tiem veic pētniecības, jaunrades vai sabiedrisko darbu);

3) kārto valsts pārbaudes darbus: vismaz optimālajā līmenī latviešu valodā, svešvalodā (angļu, vācu) un matemātikā un augstākajā līmenī divos no trim apgūtajiem padziļinātajiem kursiem.

Skolēni pamatkursus mācīsies galvenokārt 10. un 11. klasē, bet padziļinātos kursus – 11. un 12. klasē atbilstoši skolas veidotam stundu sarakstam. Pamatkursu apguvei paredzēts veltīt aptuveni 70% mācību laika, bet padziļināto un specializēto kursu apguvei – aptuveni 30% mācību laika.

Skola 2030, Kursi vidusskolā

Kādas padziļināto kursu kombinācijas (izvēļu grozus) piedāvā Rīgas Juglas vidusskola?

Rīgas Juglas vidusskola piedāvā 3 padziļināto kursu kombinācijas (izvēļu grozus):

  1. Humanitāro zinātņu grozs;
  2. Dabaszinātņu un medicīnas grozs;
  3. Inženierzinātņu un tehnoloģiju grozs.
Humanitāro zinātņu grozs

Dabaszinātņu un medicīnas grozs

Inženierzinātņu un tehnoloģiju grozs