Uzņemšana 2020./2021.m.g.

Kā notiks uzņemšana 10.klasēs?

 • Uzņemšana vidusskolā notiks konkursa kārtībā, klātienē kārtojot iestājpārbaudījumus.

Kad tiks organizēti iestājpārbaudījumi?

 • 8.aprīlī plkst.16.00

 • 10.jūnijā
 • (16.jūnijā uz brīvajām vietām)

Kā pieteikties iestājpārbaudījumiem?

 • Iestājpārbaudījuma kārtošanai jāpiesakās elektroniski RJV mājas lapā ( ↓ ritini zemāk) līdz 06.04.2020. Pirms iestājpārbaudījuma pretendentam izsniedz identifikācijas kodu, ko pretendents ieraksta iestājpārbaudījuma lapā.

Kur tiks paziņoti iestājpārbaudījumu rezultāti?

Par iestājpārbaudījuma rezultātiem informēsim skolas mājaslapā rjv.lv

Kādas vidējās izglītības programmas ir vidusskolā?

 • Rīgas Juglas vidusskola īsteno vispārējās vidējās izglītības klātienes formas izglītības programmu:

A vispārējās vidējās izglītības humanitārā kursa komplektu, kas nodrošina padziļinātu svešvalodas, vēstures un sociālās zinātnes, kultūras un mākslas apguvi ar iespēju apgūt vizuālo komunikāciju;

B vispārējās izglītības inženierzinātņu un tehnoloģiju kursa komplektu, kas nodrošina padziļinātu matemātikas , fizikas, ķīmijas, dizaina un tehnoloģiju, svešvalodas apguvi;

C vispārējās vidējās izglītības dabaszinātņu un medicīnas kursa komplektu, kas nodrošina padziļinātu ķīmijas, bioloģijas , matemātikas, svešvalodas apguvi ar iespēju apgūt medicīnas pamatus.

Kādi dokumenti ir jāiesniedz iestājoties vidusskolā?

 • iesniegums (veidlapa skolā);
 • apliecības par pamatizglītību kopija, uzradot oriģinālu;
 • sekmju izraksta kopija, uzradot oriģinālu;
 • dzimšanas apliecības kopija, uzradot oriģinālu;
 • medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u).

Kur griezties, ja ir vajadzīga papildinformācija?

 • Uz jautājumiem par iestāšanos vidusskolā un mācību programmām atbildēs direktores vietniece izglītības jomā pa tālruni 67533664.

 

Gaidīsim Tevi mūsu vidusskolā!

 

Pieteikšanās iestājpārbaudījumiem