DE

LV

Kopš 1990. gada mūsu skolas sadraudzības skola ir Sonthofenas ģimnāzija. Tā ir skola, kura atrodas Sonthofenā - nelielā Bavārijas pilsētiņā Vācijas Alpos apmēram 740 metru augstumā virs jūras līmeņa.

Kopš sadarbības sākuma skolēnu apmaiņas ietvaros Sonthofenas ģimnāziju apmeklējuši jau vairāki simti mūsu skolas absolventu, kā arī vairāki šībrīža Rīgas Juglas vidusskolas skolēni.

Sākotnēji skolēnu apmaiņa norisinājās katru gadu, taču kopš 2011. gada tā tiek organizēta katru otro gadu. Dzīvojot viesģimenē, skolēniem apmaiņas laikā ir iespējam iepazīt ne vien otras valsts kultūru, dabu, kulūrvēsturiskos tūrisma objektus, bet arī savu vienaudžu ikdienas dzīvi, viņu hobijus. Apmaiņas laikā izveidojušies kontakti starp vācu un latviešu jauniešiem nereti pārtop par draudzību daudz gadu garumā, kas turpinās arī pēc apmaiņas programmas beigām.

Viesojoties Vācijā mūsu skolēniem gan apmaiņas programmas ietvaros, gan ģimenes dienās ir bijusi iespēja apmeklēt Bavārijas galvaspilsētu Minheni, kā arī citas lielākas un mazākas pilsētas, piemēram, Augsburgu, Kempteni, Regensburgu, Lindau un, protams, Sonthofenu. Neatņemama programmas sastāvdaļa ir Viehscheid apmeklējums, kas ir tradicionālie bavāriešu svētki, kuri tiek svinēti, rudenī lopiem no kalnu ganībām atgriežoties kūtīs. Neaizmirstams piedzīvojums latviešu skolēniem ir gan īsāki gan garāki divu dienu pārgājieni Alpu kalnos ar nakšņošanu kalnu namiņos un pašu kopīgi gatavotām maltītēm, kā arī dažādās kopīgās sporta aktivitātes.

Latvijā saviem viesiem rādām tradicionālos tūrisma objektus – Vecrīgu, Siguldu un Turaidu, Jūrmalu, Jūrkalnes stāvkrastu, Liepāju, kopīgi esam bijuši arī Līgatnes pazemes bunkuros, Irbenes radiolokatorā, viesojušies pie Latgales podniekiem, braukuši ar laivām pa Gauju un ciemojušies mūsu kaimiņvalstīs – Tallinā, Viļņā un Kuršu kāpā, pirmajos apmaiņas gados arī Maskavā. Neaizmirstams piedzīvojums vācu skolēniem katru reizi ir latviešu pirts apmeklējums. Par tradīciju ir kļuvuši kopīgie iepazīšanās vakari, kuros iepazīstam gan mūsu apmaiņas partneru mūziku, dziesmas, dejas, spēles un rotaļas, gan tradicionālos ēdienus.

Apmaiņas ietvaros abu skolu skolēni ir izstrādājuši arī vairākus kopīgus dažādiem tematiem veltītus projektus. Pirmais kopīgais projekts tika realizēts 2000. gadā. Tā ietvaros kopīgi tika pētīta un salīdzināta Juglas ezera un Sonthofenas ezera flora, fauna un ūdens kvalitāte. Turpmākajos gados projektu ietvaros esam kopīgi gatavojuši un salīdzinājuši tradicionālus bavāriešu un latviešu svētkus, meklējuši veidus agresijas un vardarbības mazināšanai skolā.

Skolēnu apmaiņa ar Sonthofenas ģimnāziju arī mūsu skolas skolotājiem sniedz iespēju gan kopā ar skolēniem iepazīt Bavāriju, tās dabu un kultūru, gan savu kolēģu ikdienu, kā arī dalīties pieredzē un gūt jaunu pieredzi pedagoģiskajā darbā. No sākotnējās idejas par skolēnu apmaiņu mūsu skolas un Sonthofenas ģimnāzijas sadarbības ietvaros tikusi realizēta arī skolotāju apmaiņa, kuras ietvaros viens skolotājs no katras skolas nedēļu pavadīja, strādājot partnerskolā.

Skolēnu apmaiņa, kas aizsākās 1990. gadā turpinās, un 2014./2015. mācību gadā apmaiņas ietvaros atzīmēsim mūsu skolas un Sonthofenas ģimnāzijas sadarbības 25 gadu jubileju.