Skolas padome 2018./2019.m.g.
Klase Vārds, uzvārds 
1.grupa Irina Djomkina
2.grupa Airisa Stilve
3.grupa Mārtiņš Litavnieks
4.grupa Diāna Degro
1.a Ilze Zeimane
1.b Gatis Gavriļenko
1.c Vitālijs Roščins
1.d Sigita Gasone- Jeremica
2.a Līga Rutkovska
2.b Ilze Bremere
2.c Liene Barvika
2.d Māra Stepanova
3.a Ieva Burtniece
3.b Ingus Saukums
3.c Andris Vītoliņš
3.d Elīna Pētersone
4.a Viktors Gorovenko 
4.b Jānis Janevics 
4.c Daina Alne 
4.d Atis Miķelsons
4.e Izanda Guseva 
5.a Dzintars Markus 
5.b Ieva Križēvica
5.c Laila Kļaviņa
5.d Irina Djomkina 
6.a Jānis Buncis
6.b Viktorija Ozola 
6.c Liena Grīnfelde 
6.d Māris Novožilovs 
7.a Dace Bobrovska
7.b Māra Zaikovska 
7.c Zane Brīvmane
7.d Baiba Osīte 
8.a Vineta Novermane 
8.b Agnese Strance  
8.c Uldis Liberts
8.d Aigars Brutāns
9a Solvita Silava 
9.b Juris Leimanis 
9c Aivars Škapars 
9.d Sandra Streļča 
10.a Māra Miķelsone
10.b Agnis Bērziņš
10.c Inguna Leite
11.a Klaida Kolberga
11.b Ilanda Driviniece
12.a Mārtiņš Mārtinsons
12.b Maira Indrāne
4.b Leo Seļāvo
  Jānis Tiļčiks
absolventi Agris Lācis
absolventi Jānis Kalniņš
absolventi Mārtiņš Kāns
p.skolotāja Liene Krjukova
skolotāja Gunta Krūmiņa 
skolotājs Aira Broka
Sporta kompl.vadītājs Gints Cimers
Skolotāja  Ginta Pleša
skolotājs Edgars Grunte
Skolēnu dome Gustavs Kaupers (11.b)
Skolēnu dome Madara Marta Sproģe (11.a) 
Skolēnu dome Linda Martinsone (12.a)
Rīgas Dome Dainis Locis
direktore Aija Melle