Pirmsskolas kalendārs

Dienas plānojums

N.p.k.

Dienas sadaļas

Laiks

(3 – 4 gadi)

Laiks

(5 – 6 gadi)

Laiks

(6 – 7 gadi)

1.

Bērnu pieņemšana, rotaļas, individuālais darbs

7.00 – 8.20

7.00 – 8.20

7.00 – 8.10

2.

Rīta vingrošana, gatavošanās brokastīm

8.20 – 8.35

8.20 – 8.35

8.10 – 8.30

3.

Brokastis

8.30 – 8.50

8.35 – 8.50

8.30 – 8.50

4.

Rotaļas, gatavošanās nodarbībām

8.50 – 9.00

8.50 – 9.00

8.50 – 9.00

5.

Rotaļnodarbības

9.00 – 10.20

9.00 – 12.30

9.00 – 12.30

6.

Gatavošanās pastaigai

10.20 – 10.30

10.25 – 10.40

10.30 – 10.40

7.

Pastaiga, vērojums, rotaļas sports

10.30 – 11.50

10.40 – 12.15

10.40 – 12.20

8.

Atgriešanās no pastaigas, gatavošanās pusdienām

11.50 – 12.15

12.15 – 12.25

12.20 – 12.30

9.

Pusdienas

12.15 – 12.45

12.25 – 12.50

12.30 – 12.55

10.

Higiēniskās procedūras, gatavošanās dienas miegam

12.45 – 13.00

12.50 – 13.10

12.55 – 13.15

11.

Dienas miegs

13.00 – 15.00

13.10 – 14.50

13.15 – 14.50

12.

Celšanās, ģērbšanās, sakārtošanās, rotaļas

15.00 – 15.50

14.50 – 15.00

14.50 – 15.00

13.

Rotaļnodarbības

 

15.00 – 15.30

15.00 – 15.30

14.

Gatavošanās launagam

 

15.30 – 15.45

15.30 – 15.45

15.

Launags

15.50 – 16.10

15.45 – 16.05

15.45 – 16.05

16.

Rotaļas, gatavošanās pastaigai

16.10 – 16.30

16.05 – 16.30

16.05 – 16.30

17.

Pastaiga, rotaļas, sarunas ar bērnu vecākiem, bērnu aiziešana mājās

16.05.-19.00

16.05.-19.00

16.05.-19.00

Bērnu ēdināšana

Pirmsskola

 

Pirmsskolas darba laiks:

Grupās bērni mīļi gaidīti no 7.00-19.00

Vadītājas pieņemšanas darba laiks:

pirmdiena 14:00 - 18:00

ceturtdien 9:00 - 13:00

Vadītāja:

Liene Krjukova

Pirmskolas audzinātājas - grupu skolotājas:

1.grupa (3-5 g.)

Skolotāja: Kristīne Ozola-Juska

Skolotāju palīgs: Astrīda Šteingolde, Ineta Pimbere

2.grupa (3-5 g.) 

Skolotājas: Sarmīte Ākule, Agija Vintere

Skolotāju palīgs: Antra Virse

3.gr. (5-7 g.)

Skolotājas: Līga Liepiņa, Anna Novikova

Skolotāju palīgs: Inna Segliņa

4.grupa (5-7 g.)

Skolotāja: Endija Meiere

Skolotāju palīgi: Skaidrīte Šeinberga, Karina Vasiļjeva

Mūzikas skolotāja:

Baiba Jansone

Atbalsta personāls:

Logopēde - Ināra Vonda un Rudīte Pešika

Medmāsa - Ravita Cepurīte