Uzņemšana vidusskolā

Mācību priekšmetu un stundu plāns