Audzināšanas procesā tiek īstenots FranklinCovey programma

"Līderis manī"