Skrudalienas ielas ēkā 1.-4. klasēm un 5.ace klasēm

Malienas ielas ēkā 1.-9.klasēm

5.-12.klasēm