Vidusskolas izglītības programma

Rīgas Juglas vidusskola īsteno vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu, kurai ir 4 virzieni (obligātās izvēles blokā 3 mācību stundas nedēļā):

A virziens - SVEŠVALODAS - tiek apgūta trešā svešvaloda bez priekšzināšanām;

B virziens - TEHNISKAIS - tiek apgūta tehniskā grafika, 3D modelēšana, programmēšana;

C virziens - VIZUĀLĀ KOMUNIKĀCIJA - tiek apgūti komunikāciju pamati, vizuālā komunikācija (foto, video), reklāma

D virziens - MEDICĪNA - tiek apgūti medicīnas pamati, cilvēka anatomija un fizioloģija, praktiskās nodarbības pirmās palīdzības sniegšanā

(plašāka informācija par stundu sarakstu un mācību priekšmetiem - ritini uz leju)