Fakultatīvs 1.- 4.klasēm

Fakultatīvs 5. - 9.klasēm

Individuālais un grupu darbs 10. - 12.klasēm