Fakultatīvās nodarbības 1.- 4.kl. Skrudalienas ielas ēkā

Fakultatīvi, individuālie un grupu darbi 5.- 12.klasēm