eXperiments

Latvenergo koncerna skolēnu erudīcijas konkursa ''eXperiments'' ideja sākās jau 1995.gadā, kad a/s Latvenergo nolēma organizēt 8.-9.klašu skolēniem konkursu "Vatiņš". Konkurss izrādījās ļoti populārs skolēnu vidū un kļuva tradicionāls ikgadējs pasākums daudzās skolās. Laika gaitā konkurss guvis vairākus skanīgus nosaukumus – "Voltiņš", "Kam gaišākā galva?", bet nu jau piekto gadu ir pazīstams ar nosaukumu "eXperiments". Ar 2000.gadu, toreiz vēl „Voltiņā”, sāka piedalīties arī Rīgas Juglas vidusskolas komanda. Konkursā parasti piedalās ap 150-200 Latvijas gan pamatskolu, gan vidusskolu, gan ģimnāziju un valsts ģimnāziju komandas. Konkursa laikā 8. un 9.klašu skolēni var pierādīt, cik labi ir apguvuši pamatskolas obligāto fizikas mācību vielu, kā arī interesantā veidā atkārtot un iegūt papildu zināšanas fizikā un enerģētikā, turklāt konkursā piedalās komanda, nevis individuāli dalībnieki. "eXperiments" arī ir lieliska izdevība skolas vārda popularizēšanai Latvijas mērogā, lai atklātu, kurā Latvijas pilsētā un reģionā mīt erudītākie jaunieši un nākotnes eksakto jomu speciālisti.

Konkursa galvenais mērķis ir izglītot skolēnus par drošu un efektīvu elektroenerģijas lietošanu sadzīvē, kā arī veicināt jauniešu profesionālo orientāciju, mudinot padziļināti apgūt eksaktās zinātnes.

Tagad jau tradicionāli zināms, ka janvārī Latvenergo izsludina ikgadējo konkursu. Informācijai skolā parādās konkursa afišas, ziņa tiek izplatīta arī portālā www.draugiem.lv un citur. Konkursa pastāvēšanas 16.gadā ”eXperimentēt” pieteicās rekordliels komandu skaits no visiem Latvijas reģioniem kopumā 220 komandu jeb 1540 skolēnu no 8. un 9.klasēm kopā ar skolotājiem konsultantiem. Konkursā pieteicās arī Rīgas Juglas vidusskolas 9.klašu skolēnu komanda „Pusotrs kvadrāts”, kurā bija trīs zēni un trīs meitenes. Parasti komanda izveidojas tā, ka uzrunāju dažus skolēnus, kuros fizikas stundās jūtama interese un aktīva attieksme, vēlme darboties, uzaicinot veidot komandu un piedalīties konkursā. Šogad komandas „kandidāti” bija saskatāmi 9.klasēs. Daži uzaicinātie tomēr nepiedalās, daži aicina līdzi draugus. Konkursa nosacījums šogad – komandā var būt seši skolēni. Nereti konkursa gaitā piesaistās un palīdz arī iepriekšējo gadu konkursu „veterāni”, nu jau vidusskolēni. Veidojot komandu konkursam, saprotu, ka tas prasīs diezgan daudz laika un papildus darba, bet darbošanās ar aktīviem, ieinteresētiem skolēniem sniedz lielu gandarījumu. Tas dod arī iespējas izpausties un attīstīties skolēnu spējām ne tikai ikdienas mācību darbā.

Šogad konkursa norise bija ļoti modernizējusies – ar savu interneta lapu, kurā komandas varēja sekot citu komandu sekmēm, aktivitātēm, iegūtajiem punktiem. Lai kvalificētos noslēguma spēlei, komandām bija jāveic vairāki sarežģīti un laikietilpīgi pārbaudījumi. Vispirms skolēni atbildēja uz iesildīšanās jautājumiem. Uzreiz kļuva skaidrs, ka konkurence būs ievērojama. Rīgas reģionā sacentās ap 90 komandu, kamēr pārējos Latvijas reģionos tikai ap 30 komandām katrā. Konkursam sākoties, bija jāatbild uz 20 testa jautājumiem, jāmeklē un vairākkārt jāpārbauda informācija par pareizajām atbildēm. Komandas dalībnieki skolā starpbrīžos diskutēja un pārsprieda iepriekšējā vakarā risinātos uzdevumus, vienojās, kuri konkrētajā dienā varēs risināt uzdevumus, jo to varēs veikt tie, kam pēcpusdienā un vakarā nebūs treniņi, koris, gatavošanās mācību priekšmetu olimpiādēm vai citi pasākumi. Atbilžu meklēšanā tika iesaistīti arī vecāki, vecākie brāļi vai māsas. Ievadot atbildi, sistēma uzreiz paziņoja, vai atbilde bija pareiza vai nē. Ja tomēr kļūda – tad jāanalizē, kā varēja tā gadīties, vai tā bija pārsteidzība, kas pietrūka pareizajam rezultātam.

Komandas, kuras izturēja pieteikšanās kārtu, startēja ”eXperimentālajā izaicinājumā”, kurā bija jāizstrādā pēc iespējas atjautīgi un radoši uzdevumi par noteiktām tēmām – cietie rieksti saviem konkurentiem. Tā kā trīs uzdevumus citām komandām gatavoja katra komanda, konkurss šogad izvērtās par īstu uzdevumu risināšanas maratonu, lai rastu atbildes uz vairāk nekā 300 konkurentu sagatavotajiem uzdevumiem. Rīgas Juglas vidusskolas komanda „Pusotrs kvadrāts” izrādījās ļoti izturīga un neatlaidīga. Visu laiku turoties līderu desmitniekā, galu galā izdevās iekļūt pirmajā pieciniekā, kas turpināja cīņu pusfinālā.

Piedalīšanās konkursā māca skolēnus nepagurt pie pirmajām grūtībām, izturēt un darboties maksimāli līdz galam. Tas komandas dalībniekiem noteikti paliks raksturīgi arī turpmākajā ikdienas mācību darbā.

Neklātienes noslēdzošajā kārtā – vairs tikai 25 komandu konkurencē – dalībnieki cītīgi risināja ekspertu sagatavotus, āķīgus fizikas uzdevumus. Lai atvilktu elpu no cipariem, formulām un teorijām, skolēniem bija jāsagatavo arī radošais uzdevums – komikss ar prognozēm par elektrības attīstību pēc 20 gadiem.

Piedalīšanās konkursā liek skolēniem mācīties plānot savu laiku, lai nerastos problēmas mācību darbā, lai netiktu atstātas novārtā papildnodarbības – sporta treniņi, kora un deju mēģinājumi, kursi utt. Man kā komandas konsultantei lielāko gandarījumu sniedz skolēnu interese par fiziku, iegūtās iemaņas strādāt komandā, radošo prasmju attīstība. Viņiem tad ir visas iespējas kļūt ne tikai par zinošiem un spējīgiem speciālistiem, bet tā veidojas arī aktīvas un mērķtiecīgas personības. Pēc konkursa sadarbība ar komandas dalībniekiem turpinās arī vidusskolas gados – viņi izstrādā zinātniski pētnieciskos darbus (ZPD) fizikā, piedalās fizikas olimpiādēs, apmeklē dažādus zinātniskus pasākumus, izvēlas kārtot centralizēto eksāmenu fizikā un studēt Rīgas Tehniskajā universitātē vai citu augstskolu eksaktajās specialitātēs. Mācību laikā viņi ir vieni tiem, kuri veido Rīgas Juglas vidusskolas tēlu un aktīvo kodolu.

 

 Konkursa interneta lapa www.experiments.lv,

 

 

                                                 Rīgas Juglas vidusskolas fizikas skolotāja

                                                                         Mārīte Grīne

Konkursa interneta lapa www.experiments.lv