Aktualitātes

Rīgas Juglas vidusskolas tautas deju kolektīvs ”Juglēni”

Dejo, un tu būsi kas vairāk – lielāks, skaistāks un spēcīgāks par ikdienišķo tevi!  

Agnes de Mille

Rīgas Juglas vidusskolā tautas deju kolektīvs darbojas jau kopš skolas pirmsākumiem. Latviešu skatuvisko bērnu deju skolēniem mācījuši vairāki skolotāji. Ilgus gadus skolas deju kolektīvu vadījuši deju pedagogi Uldze Dzene, Inguss Ladiga un Evija Ozola. Jau vairāk nekā desmit gadus deju soļus bērniem māca skolotāja Linda Tiļčika. Pašreiz skolā dejo skolēni no 1. klases līdz 6. klasei. Labākie panākumi 2014./2-15.m.g. 5.-6. klašu deju grupai- laureāta nosaukums un iespēja 2015. gada vasarā piedalīties XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.

2016./2017. mācību gadā, ņemot vērā skolēnu iniciatīvu, nodibinājām arī 10.-12.klašu skolēnu  deju grupu.

Dejojot skolas kolektīvā, dalībnieki mācās būt atbildīgi ne tikai par sevi, bet arī cits par citu un kolektīvu kopumā. Deja ļauj izkopt stāju, veidot ritma izjūtu, koordināciju. Dejojot, veidojas prasme koncentrēt uzmanību un būt disciplinētam. Piedaloties koncertos, dejotāji apgūst uzstāšanās prieku un iemācās skatuves un tautas tērpa valkāšanas kultūru.

 

Latviešu tautas deja ir svarīga kultūras sastāvdaļa un, kamēr vien būsim mēs, kuri mīl, kopj un saglabā latviešu deju, pastāvēs arī mūsu tauta.