Description

 

Ikdienā uz ielas mēs varam sastapt dažādus cilvēkus, migrantus, tūristus, un citus. Lai mēs varētu ar viņiem sadzīvot, mums tie ir jāizprot. Jo mēs labāk viņus izpratīsim, jo mums veidosies labāks kontakts, labākas attiecības un uzņēmējdarbība, rīcībspēja risināt aktuālās idejas un izaicinājumus kopā. Tādēļ liela nozīme ir kultūrai, ko apgūst kulturoloģijas mācību priekšmetā un neformālās aktivitātēs skolas un ārpusskolas aktivitātēs.

Mācību procesa laikā ir svarīgi iepazīt arī cilvēkus, kuri darbojas kultūras izpētē un ir eksperti savā pētniecības jomā. Šī mācību gada laikā 9.novembrī kulturoloģijas nodarbībās «Latviešu un japāņu zīmju un svētuma redzējums» par zīmēm un simboliem japāņu un latviešu kultūrā viesojās latviešu un japāņu kultūras eksperts, Latvijas Universitātes doktorants Uģis Nastevičs, kurš ir arī profesionāls fotogrāfs. Skolēniem tika piedāvāta salīdzinošā kultūras pieredze, parādot kopsakarības un atšķirības starp latviešu un japāņu tradīcijām, kultūras mantojumu un mentalitāti. Nodarbības beigās skolēniem tika piedāvāta unikāla iespēja noteikt savu latviešu rakstu zīmi, izmantojot Lielvārdes jostas specifiku.

Uz jautājumu “Kā plūst laiks japāņu kultūrā?”, Uģis Nastevičs atbildēja piesaucot japāņu folkloras vārdus: “Šodiena rīt būs vakardiena. Kaut arī vēl vakar šodiena bija rītdiena. Tātad, ja šodiena rīt būs vakardiena, šodiena kļūst par vakardienu. Laiks plūst no nākotnes uz pagātni. Tas, kas bija šis brīdis pirms mirkļa bija nākotne. Tas, kas ir tagad, izdarītais, pēc stundas būs pagātne. Tātad tagadne kļūst par pagātni. Tagadnes rīcību rezultāts kļūst par pagātni. Tas, kur Tu tagad esi un kurp virzies tik un tā aiziet uz pagātni. Japāņi uzskata, ka laiks plūst no nākotnes uz pagātni un mēs esam kā filtrs caur ko laiks plūst cauri…”

Liels paldies par vieslekciju un sadarbību mg. paed. Uģim Nastevičam! Paldies 12.b un 12.a klases skolēniem par sadarbību kulturoloģijas stundās! Paldies skolotājam Ļevam Rusilo! Paldies 12.a klases audzinātājai Airai Brokai par iespēju novadīt nodarbību klases stundā!

Photos
Comments
Order by: 
Per page:
 
  • There are no comments yet
Related Articles
Sadarbojoties ar projekta koordinatori Anitu Smelteri, skolotājs Levs Rusilo Latvijas Nacionālajā bibliotēkā vada nodarbības par Latvijas kultūras kanonu mūsu skolas 12.klašu skolēniem.
27.09.2019 · From admin
Atskats uz Dānijā īstenoto starptautisko jauniešu apmaiņu “YOUNGSTERS, A BRIDGE FOR A BETTER EUROPE” (“Jaunieši - tilts labākai Eiropai”) no 2019.gada 25.jūlija līdz 3.augustam.
13.08.2019 · From Levs_R
Kulturoloģijas projekta ietvaros, 12. klašu skolnieces Elīna, Keita, Elvita un Simona veidoja blogu ar nosaukumu „Kultūras Elpa”, kurā meitenes dalās ar saviem iespaidiem par dažādiem kultūras pasākumiem- teātra izrādēm, koncertiem, izstādēm u.c.
14.05.2019 · From Levs_R
Rīgas Juglas vidusskolas 12.a klases skolēni kulturoloģijas nodarbībā par latviešu teātri izzina mācību ekskursijā LKA Ed.Smiļģa Teātra muzejā
17.02.2019 · From Levs_R
12.b klases skolēni piedalījās Kultūras kanona konkursā, izturot visas konkursa kārtas rudens semestrī un tiekot finālā šī gada 11.janvārī LNB, pierādot komandā izveidota kultūras pasākuma iespējas Latvijas kultūras vērtību popularizēšanā
04.02.2019 · From admin
Rate
1 votes
Info
09.11.2017 (09.11.2017)
360 Views
0 Subscribers
Latvia, Latvia
All Articles by Levs_R
Recommend