Description

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Malienas ielā 89 (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 01001220255001, nomas līgumu.

29.07.2019.  Rīgas Juglas vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Malienas ielā 89 (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 01001220255001, nomas līgumu ar SIA “Kafe Serviss”, reģistrācijas Nr. 40003419037, nomas maksa  - EUR 59,33 mēnesī, ar termiņu līdz 31.05.2021.

Photos
Comments
Order by: 
Per page:
 
  • There are no comments yet
Rate
0 votes
Info
30.07.2019 (30.07.2019)
206 Views
0 Subscribers
All Articles by admin
Recommend
Tags