Description

Interaktīvas mācības ārpus skolas sienām ir viena no vērtībām dzīvajā kompetences balstītajā mācību saturā. Skolēni mācās būt tolerantiem un būt vizuāliem pētniekiem muzejos, izstādēs, pilsētvidē. Šī mācību gada laikā apgūstot kulturoloģijas tēmas par dažādām kultūrām un pasaules reliģijām 1.semestrī novembrī, skolēniem tika piedāvāts iepazīt kultūras to identiskajā vai līdzīgajā vidē, lai pilnveidotos cieņpilna attieksme pret dažādām kultūras vērtībām un cilvēkiem mūsdienu plurālajā sabiedrībā.

Izveidojoties sadarbībai ar muzeju "Ebreji Latvijā", kulturoloģijas nodarbības apvienotajās 11.-12.klasēs bija iespējamas gan muzejā, gan sinagogā pašā Vecrīgas sirdī. Skolēni pilnveidojuši prasmes komunicēt un pētīt kultūras tradīcijas un reliģiskus aspektus. Skolēni, sadarbojoties cits cita starpā salīdzināja un analizēja, vērtējot ebreju kultūras sasniegumus, informatīvos avotus un liecības muzejā. Pateicoties muzeja darbinieku nodarbības rūpīgai sagatavei, skolēni iejutās ne tikai ebreju vēstures Latvijā likteņu lokos un tradīciju īpatnībās, bet arī apzinājās savas kultūras līdzības, kas vairākiem bija pārsteigums un patīkama izziņas rosība, izprotot atšķirības un kultūras mijiedarbības.

Paldies muzeja "Ebreji Latvijā" direktoram Iļjam Ļenskim, direktora vietniecei un muzeja pedagoģei Marinai Gehtai, muzeja darbiniecei un Jūdaikas studiju centra izpilddirektora pienākumu izpildītājai Karīnai Barkanei, muzeja pedagoģei Lilijai Levinai! Paldies kulturoloģijas skolotājam Ļevam Rusilo! Paldies par sadarbību 12.b klases audzinātājai Ingai Šļakotai! Paldies 12.b un 11.a klases skolēniem!

Photos
Comments
Order by: 
Per page:
 
  • There are no comments yet
Related Articles
Sadarbojoties ar projekta koordinatori Anitu Smelteri, skolotājs Levs Rusilo Latvijas Nacionālajā bibliotēkā vada nodarbības par Latvijas kultūras kanonu mūsu skolas 12.klašu skolēniem.
27.09.2019 · From admin
Atskats uz Dānijā īstenoto starptautisko jauniešu apmaiņu “YOUNGSTERS, A BRIDGE FOR A BETTER EUROPE” (“Jaunieši - tilts labākai Eiropai”) no 2019.gada 25.jūlija līdz 3.augustam.
13.08.2019 · From Levs_R
Kulturoloģijas projekta ietvaros, 12. klašu skolnieces Elīna, Keita, Elvita un Simona veidoja blogu ar nosaukumu „Kultūras Elpa”, kurā meitenes dalās ar saviem iespaidiem par dažādiem kultūras pasākumiem- teātra izrādēm, koncertiem, izstādēm u.c.
14.05.2019 · From Levs_R
Rīgas Juglas vidusskolas 12.a klases skolēni kulturoloģijas nodarbībā par latviešu teātri izzina mācību ekskursijā LKA Ed.Smiļģa Teātra muzejā
17.02.2019 · From Levs_R
12.b klases skolēni piedalījās Kultūras kanona konkursā, izturot visas konkursa kārtas rudens semestrī un tiekot finālā šī gada 11.janvārī LNB, pierādot komandā izveidota kultūras pasākuma iespējas Latvijas kultūras vērtību popularizēšanā
04.02.2019 · From admin
Rate
2 votes
Info
07.12.2017 (07.12.2017)
460 Views
0 Subscribers
All Articles by Levs_R
Recommend