Apraksts

2018.gada 21.septembrī Rīgas Juglas vidusskolas radošās klases pārstāvji jēgpilni izzināja 19.gadsimta kultūru, pētot tās izpausmes formas dzejā un mākslas darbos Mākslas muzejā "Rīgas Birža" kulturoloģijas skolotāja Ļeva Rusilo sagatavotajā interaktīvajā nodarbībā, kuras mērķis bija padziļināti apgūt romantisma virziena ietekmi uz Eiropas kultūru.

Nodarbība norisinājās vairākās telpās Rietumu galerijā, kur skolēni domāja līdzi un darbojās lielākoties paši (izmantojot darba lapu, pašu izvēlētām romantisma virziena vērtībām meklējot atbilstošus mākslas darbus, kurus gan skicēja, gan pamatoja savu izvēli, ņemot vērā interaktīvajā ekskursijā izprasto, tostarp arī mākslas darba autora, tehnikas un gada vērtīgumu), gan sadarbojoties vienam ar otru (meklējot atbilstošus daiļdarbus saviem izvēlētiem sižetiem), izprotot romantisma dzejā paustās idejas un vizuāli tās nolasot esošajos vizuālos daiļdarbos muzejā. Nodarbības "mākslas medības" aktivitāte beidzās Mākslas muzejā ovālajā telpā ar skatu pret Rīgas Doma laukumu ar pārrunām par katra pieredzēto, atklāto un izprasto. Skolēni jutās gandarīti par paveikto un savas paustās refleksijas paguva noformulēt arī rakstiski, kur var lasīt, ka šāda kompetencēs balstīta nodarbība palīdz labāk izprast gan laikmetu, gan mākslas būtību...

No skolēnu refleksijām var lasīt šādus vārdus:


"Šī nodarbība bija ļoti iedvesmojoša un pavēra man citu skatījumu uz mākslu un mākslas darbiem. Es nekad pirms tam nebiju tik ļoti nepievērsusi uzmanību detaļām un pamatojumiem. Tagad jūtu arī emocijas, kuras gleznotājs ir centies atainot un pats jutis."

"Šodien uzzināju daudz ko jaunu par romantismu un sapratu to, cik ļoti tā ietekme ir jūtama vēl arī mūsdienās. Skatoties uz šīm gleznām pati sāku just emocijas, kas ir attēlotas tajās - ilgas pēc kā nezināma, cerība. Es pievērsu vēl lielāku uzmanību detaļām nekā parasti."

"Lika apstāties un padomāt - uzsvērt mirkļa izjūtas un izmaiņas..."

"Noderīga stunda, kas palīdzēja vairāk izprast laikmetu."

"Ļoti interesants veids, kā mācīties, praksē visu iemācīties var daudz labāk :)."

 

Paldies Mākslas muzejam "Rīgas Birža" par iespēju notikt kulturoloģijas stundām radošajā vidē! Paldies Rīgas Juglas vidusskolai par atbalstu un iedvesmu šādu nodarbību organizēšanai! Paldies skolēniem par aizrautību un izziņas garu!

Foto
Komentāri
Kārtot pēc: 
Parādīt pa:
 
  • Komentāru pagaidām nav
Saistītie notikumi
Šī gada 4.-6.maijā Viļņā un Trakai notika vērienīgākais kultūras projekts – pavasara ekskursija “Eiropas Jeruzaleme”, ko realizējusi 12.a klases skolniece Dana Daugaviete kulturoloģijas mācību priekšmeta ietvaros. Projekts tapis starpdisciplināri.
24.05.2018 · no Levs_R
Šī gada 10.maijā Rīgas Juglas vidusskolēni tikās ar viesiem no Taivānas vēstniecības - Taipejas Misijas diplomātiem. Tikšanās noritējusi starpdisciplinārā formātā, ar tādām Austrumu kultūras vērtībām kā izglītība, ģimene, kultūra.
10.05.2018 · no Levs_R
Apskati sirdij tuvās Latvijas vietas un izbaudi to burvību, meklē piedzīvojumus un krāj mirkļus, nevis lietas.
03.05.2018 · no skolenu-dome
Sociālo zinību stundās skolēni tikās ar dažādu kultūru pārstāvjiem, veidojot cieņpilnu attieksmi pret dažādību sabiedrībā, pilnveidojot valodas un kultūras izpratnes kompetenci. Pateicoties skolēnu sagatavotajiem izzinošajiem jautājumiem tikšanās noritējusi veiksmīgi.
22.04.2018 · no Levs_R
13.aprīlī 11.a klases radošās klases skolēni kulturoloģijas nodarbībā pētīja Rīgas Doma baznīcas kultūrvēsturisku mantojumu klātienē.
13.04.2018 · no Levs_R
Vērtēt
2 votes
Info
24.09.2018 (24.09.2018)
367 Sktījumi
0 Abonementi
Visi notikumi pēc Levs_R
Ieteikt