Description

2018.gada 21.septembrī Rīgas Juglas vidusskolas radošās klases pārstāvji jēgpilni izzināja 19.gadsimta kultūru, pētot tās izpausmes formas dzejā un mākslas darbos Mākslas muzejā "Rīgas Birža" kulturoloģijas skolotāja Ļeva Rusilo sagatavotajā interaktīvajā nodarbībā, kuras mērķis bija padziļināti apgūt romantisma virziena ietekmi uz Eiropas kultūru.

Nodarbība norisinājās vairākās telpās Rietumu galerijā, kur skolēni domāja līdzi un darbojās lielākoties paši (izmantojot darba lapu, pašu izvēlētām romantisma virziena vērtībām meklējot atbilstošus mākslas darbus, kurus gan skicēja, gan pamatoja savu izvēli, ņemot vērā interaktīvajā ekskursijā izprasto, tostarp arī mākslas darba autora, tehnikas un gada vērtīgumu), gan sadarbojoties vienam ar otru (meklējot atbilstošus daiļdarbus saviem izvēlētiem sižetiem), izprotot romantisma dzejā paustās idejas un vizuāli tās nolasot esošajos vizuālos daiļdarbos muzejā. Nodarbības "mākslas medības" aktivitāte beidzās Mākslas muzejā ovālajā telpā ar skatu pret Rīgas Doma laukumu ar pārrunām par katra pieredzēto, atklāto un izprasto. Skolēni jutās gandarīti par paveikto un savas paustās refleksijas paguva noformulēt arī rakstiski, kur var lasīt, ka šāda kompetencēs balstīta nodarbība palīdz labāk izprast gan laikmetu, gan mākslas būtību...

No skolēnu refleksijām var lasīt šādus vārdus:


"Šī nodarbība bija ļoti iedvesmojoša un pavēra man citu skatījumu uz mākslu un mākslas darbiem. Es nekad pirms tam nebiju tik ļoti nepievērsusi uzmanību detaļām un pamatojumiem. Tagad jūtu arī emocijas, kuras gleznotājs ir centies atainot un pats jutis."

"Šodien uzzināju daudz ko jaunu par romantismu un sapratu to, cik ļoti tā ietekme ir jūtama vēl arī mūsdienās. Skatoties uz šīm gleznām pati sāku just emocijas, kas ir attēlotas tajās - ilgas pēc kā nezināma, cerība. Es pievērsu vēl lielāku uzmanību detaļām nekā parasti."

"Lika apstāties un padomāt - uzsvērt mirkļa izjūtas un izmaiņas..."

"Noderīga stunda, kas palīdzēja vairāk izprast laikmetu."

"Ļoti interesants veids, kā mācīties, praksē visu iemācīties var daudz labāk :)."

 

Paldies Mākslas muzejam "Rīgas Birža" par iespēju notikt kulturoloģijas stundām radošajā vidē! Paldies Rīgas Juglas vidusskolai par atbalstu un iedvesmu šādu nodarbību organizēšanai! Paldies skolēniem par aizrautību un izziņas garu!

Photos
Comments
Order by: 
Per page:
 
  • There are no comments yet
Related Articles
Sadarbojoties ar projekta koordinatori Anitu Smelteri, skolotājs Levs Rusilo Latvijas Nacionālajā bibliotēkā vada nodarbības par Latvijas kultūras kanonu mūsu skolas 12.klašu skolēniem.
27.09.2019 · From admin
Atskats uz Dānijā īstenoto starptautisko jauniešu apmaiņu “YOUNGSTERS, A BRIDGE FOR A BETTER EUROPE” (“Jaunieši - tilts labākai Eiropai”) no 2019.gada 25.jūlija līdz 3.augustam.
13.08.2019 · From Levs_R
Kulturoloģijas projekta ietvaros, 12. klašu skolnieces Elīna, Keita, Elvita un Simona veidoja blogu ar nosaukumu „Kultūras Elpa”, kurā meitenes dalās ar saviem iespaidiem par dažādiem kultūras pasākumiem- teātra izrādēm, koncertiem, izstādēm u.c.
14.05.2019 · From Levs_R
Rīgas Juglas vidusskolā par tradīciju kļuvušas ikgadējās rudens ekskursijas. Šogad 20.10.-27.10. plānojam braucienu uz Eiropas valstīm (Austriju, Vāciju un Čehiju).
29.03.2019 · From admin
Rīgas Juglas vidusskolas 12.a klases skolēni kulturoloģijas nodarbībā par latviešu teātri izzina mācību ekskursijā LKA Ed.Smiļģa Teātra muzejā
17.02.2019 · From Levs_R
Rate
2 votes
Info
24.09.2018 (24.09.2018)
855 Views
0 Subscribers
All Articles by Levs_R
Recommend