Description

Konkursa ,,Juglas balss” nolikums

 

 

Norises vieta: Rīgas Juglas vidusskola Skrudalienas ielā 1.

 

Norises laiks: 2020.gada 11.martā plkst. 18.00

 

Mērķi un uzdevumi:

 

1.Atklāt jaunus un talantīgus jaunos izpildītājus Rīgas Juglas vidusskolā, veicinot vokālo un māksliniecisko spēju attīstību;

2.Popularizēt vokālo mākslu un motivēt bērnus un jauniešus iesaistīties interešu izglītības procesā;

3.Pilnveidot un nostiprināt bērnu un jauniešu māksliniecisko izaugsmi, meistarību, attīstīt un izkopt vokālās spējas, talantu un estētisko gaumi:

4.Nodrošināt iespēju vokālistiem parādīt savas prasmes profesionālai žūrijas komisijai, kā arī konkursa apmeklētājiem- RJV skolēniem un vecākiem.

 

Vecuma grupas:

     1.-3.klašu vokālisti

     4.-6.klašu vokālisti

     7.-9.klašu vokālisti

     10.-12. vokālisti

*Vecuma grupas var mainīties, atkarībā no dalībnieku skaita.

 

Konkursa noteikumi:

 

1.Konkursa dalībnieks sagatavo 1 dziesmu pēc brīvas izvēles;

2.Dalībnieks pats atbildīgs par dziesmas pavadījumu- instrumentāls, CD formātā, vai grupas.

3.Dziesmu var izpildīt solo, duetā vai trio.

4.Konkursanti dzied ar skaņu pastiprinošām iekārtām- mikrofoniem.

 

Vērtēšanas kritēriji:

 

     vokālais sniegums

     izvēlētās dziesmas atbilstība dalībnieka vecumam

     skatuves kultūra

     skatuves tēls

     izpratne par dziesmas saturisko vēstījumu

 

Apbalvošana:

 

Dalībnieki tiek apbalvoti pa vecuma grupām. Pieteikšanās:

 

Pieteikties pie mūzikas skolotājas Žanetes Jansones (e-klasē vai mutiski), nosaucot izvēlēto dziesmu un tās autoru, līdz 1.03.

Photos
Comments
Order by: 
Per page:
 
  • There are no comments yet
Related Articles
Sveicam 12. klases skolnieci Viktoriju Lapsiņu, kas ir kļuvusi par vienu no vienpadsmit Rīgas Tehniskās universitātes vidusskolēnu zinātniskās pētniecības darbu konkursa “Pasaule pieprasa tehniskus prātus!” finālistiem!
25.02.2020 · From admin
Sveicam mūsu 9.- 12.klašu vokālo ansambli ar 1.pakāpi! Prieks par mūsu muzikālajiem jauniešiem!
08.03.2019 · From admin
9.a klases skolniece Astra Godaine ieguva 1.vietu Latvijas Okupācijas muzeja konkursa "Cilvēki- Latvijas novadu dārgumi" 2.kārtā un tika uzaicināta piedalīties konkursa noslēguma kārtā.
04.04.2018 · From Dzintra_Liepina
Starptautisks informātikas konkurss. No 6.-17.novembrim 5.-7. klašu skolēniem būs iespēja piedalīties šajā konkursā informātikas stundas laikā.
05.10.2017 · From someone
Rate
1 votes
Info
10.02.2020 (10.02.2020)
142 Views
0 Subscribers
All Articles by admin
Recommend
Tags