Description

Kas ir Māksla? Uz šo jautājumu var rast vairākas atbildes. Un katrai no tām būs sava jēga, kas izriet no katra cilvēka subjektīvās pieredzes. Lai rastu vietu šim un citiem jautājumiem, kas ir mācību procesa sastāvdaļā, pirmo tikšanās reizi ar laikmetīgo mākslu uzsākuši 12.b klases skolēni (klases audzinātāja Inga Šļakota) skolotāja Ļeva Rusilo vadībā.

Mācību ekskursijas mērķis bija iepazīt ekskursijā laikmetīgās mākslas festivāla „Survival Kit 9“ norisi, integrēti apgūstot kulturoloģijas mācību priekšmeta satura tēmas – kultūra kā process un kā dialogs, cilvēks kā kultūras subjekts un objekts.

Vai, izvairoties no cilvēka centrālās lomas mācīšanās procesos, jūtot līdzi un izprotot citas būtnes, ir iespējams izveidot vienotāku izpratni par pasauli? Mēs dzīvojam laikā, kurā pasaule tiek interpretēta, izmantojot populismu un konservatīvu nacionālismu, un notiek neapdomīga dabas izmantošana, tāpēc Survival Kit 9 būs vērsts uz jaunas pieredzes un maņu apzināšanu, uzsverot citus pasaules uztveres un mācīšanās veidus,” stāsta festivāla kuratoru komanda Solvita Krese, Inga Lāce un Jonatans Habibs Engkvists (Jonatan Habib Engqvist). (sk.tiešsaisti: http://www.survivalkit.lv/lv/par-survival-kit/ (sk. 21.09.2017))

Skolēni uzdeva jautājumus pēc kultūršoka, kad tika salauzti skolēnu iepriekšēji stereotipi, ka mākslai jābūt akadēmiskai glezniecībai. Skolēni ļoti novērtēja festivāla darbinieču atsaucību un stāstījumu par apskatāmajiem objektiem. Galvenā doma mākslas festivālā bija par mācīšanos no dabas, ko mēs - cilvēki varam mācīties ne tikai viens no otra, bet no pašas dabas, no kuras esam nākuši un kuru mēs veidojam - kultūrā. Radās daudz pārdomu, kuri sekmējušies izpratnē jau nākamajā mācību ekskursijā uz Tallinas KUMU mākslas muzeju. Kā veicās Tallinā? Lasiet nākamajā rakstā! Uz tikšanos! :)

Photos
Comments
Order by: 
Per page:
 
  • There are no comments yet
Related Articles
Atskats uz Dānijā īstenoto starptautisko jauniešu apmaiņu “YOUNGSTERS, A BRIDGE FOR A BETTER EUROPE” (“Jaunieši - tilts labākai Eiropai”) no 2019.gada 25.jūlija līdz 3.augustam.
13.08.2019 · From Levs_R
Rīgas Juglas vidusskolas 1.-9. klašu skolēnu mājturības un tehnololoģiju stundās un interešu izglītības pulciņu nodarbībās veidoto lietišķās mākslas darbu izstādi var apskatīt no 14.-20. maijam skolas korpusā Skrudalienas ielā 1.
15.05.2019 · From admin
Kulturoloģijas projekta ietvaros, 12. klašu skolnieces Elīna, Keita, Elvita un Simona veidoja blogu ar nosaukumu „Kultūras Elpa”, kurā meitenes dalās ar saviem iespaidiem par dažādiem kultūras pasākumiem- teātra izrādēm, koncertiem, izstādēm u.c.
14.05.2019 · From Levs_R
Bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas konkursā “Daba mums apkārt. Pļava 14” laureātu skaitā Rīgas Juglas vidusskolas skolēni
07.05.2019 · From admin
Rīgas Juglas vidusskolā par tradīciju kļuvušas ikgadējās rudens ekskursijas. Šogad 20.10.-27.10. plānojam braucienu uz Eiropas valstīm (Austriju, Vāciju un Čehiju).
29.03.2019 · From admin
Rate
1 votes
Info
21.09.2017 (21.09.2017)
732 Views
0 Subscribers
Latvia, Latvia
All Articles by Levs_R
Recommend