Description

 

Apgūstot sociālo zinību tēmu “Mēs visi-līdzīgi un atšķirīgi” starpdisciplinārajās nodarbībās, kuru mērķis ir sekmēt cieņpilnu attieksmi pret dažādību sabiedrībā un kultūrā, pilnveidojot valodas un kultūras izpratnes kompetenci, skolēni tikās ar dažādu kultūru pārstāvjiem. Lai tikšanās noritētu veiksmīgi, skolēni latviešu valodas stundās esot sagatavojuši daudzveidīgus izzinošus jautājumus viesiem.

20.aprīlī pie 6.a klases viesojās Sandra Kļaviņš, kura dzimusi Melburnā (Austrālija), dzīvojusi arī Sidnejā un Brisbenā, taču uz Rīgu atgriezusies pēc radinieku trimdas vien nesen, pārceļoties no dzīves Itāļu pilsētā Romā kopā ar savu vīru Adriano Karlēzī dibinot labāko itāļu restorānu “Casa Nostra” Rīgas Klusajā centrā Jūgendstila ēku apkaimē.

6.c klasē viesojās mūziķis - flautists, muzikologs un Latvijas Universitātes docents Dr.paed. Manuels Fernandezs (Manuel Joaquin Fernandez Gonzalez), kurš dzimis Spānijā, bet dzīvojis arī Francijā (Parīzē) un citās Eiropas valstīs. Agrāk spēlējis orķestrī, mācīja flautas spēli Mūzikas skolās un akadēmijā, bija mūzikas skolas direktors. Atbraucot uz Latviju karjeru sācis kā mūzikas skolotājs paralēli studējot doktorantūrā universitātē un jau ir LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskā institūta direktors un pedagoģijas zinātnes pētnieks. Darbojas kā veiksmīgs pedagogs un mūziķis.

Savukārt pie 6.b klases iepriekš viesojās viesi no muzeja “Ebreji Latvijā”, muzejpedagoģes Karīna Barkane un muzeja direktora vietniece Marina Gehta, skolēniem radot pētniecisku mācību vidi par ebreju kultūru un tradīcijām.

Viesi  minēja to, ka Latvija ir mīļa zeme, un to, ka viņiem patīk būt tur, kur viņi atrodas. Svarīgi ir ceļot, jo ceļošana bagātina prātu un atvērtību kultūrām. Viesi arī norādīja, ka jābūt stiprai identitātei un arī atvērtībai kultūras un sociālam dialogam. Novēlēja nepazaudēt radošumu, to pilnveidojot, kā arī stiprināt savu valsts valodu un mācīties svešvalodas un ceļot, iegūstot jaunus draugus, pieredzes un iespaidus.

Sirsnīgs paldies Manuelam Fernandezam un Sandrai Kļaviņai par atvēlēto laiku tikšanās ar skolēniem un sadarbību! Paldies sociālo zinību skolotājam Ļevam Rusilo un latviešu valodas skolotājai Līgai Sudarei par sadarbību, veidojot starpdisciplinārās sadarbības modeļus un nodarbības! Paldies klases audzinātājām Kristīnei Samofalai (6.b), Līgai Barbarai (6.a) un Inai Kesminai (6.c)!

Photos
Comments
Order by: 
Per page:
 
  • There are no comments yet
Related Articles
Sadarbojoties ar projekta koordinatori Anitu Smelteri, skolotājs Levs Rusilo Latvijas Nacionālajā bibliotēkā vada nodarbības par Latvijas kultūras kanonu mūsu skolas 12.klašu skolēniem.
27.09.2019 · From admin
Atskats uz Dānijā īstenoto starptautisko jauniešu apmaiņu “YOUNGSTERS, A BRIDGE FOR A BETTER EUROPE” (“Jaunieši - tilts labākai Eiropai”) no 2019.gada 25.jūlija līdz 3.augustam.
13.08.2019 · From Levs_R
Kulturoloģijas projekta ietvaros, 12. klašu skolnieces Elīna, Keita, Elvita un Simona veidoja blogu ar nosaukumu „Kultūras Elpa”, kurā meitenes dalās ar saviem iespaidiem par dažādiem kultūras pasākumiem- teātra izrādēm, koncertiem, izstādēm u.c.
14.05.2019 · From Levs_R
Rīgas Juglas vidusskolas 12.a klases skolēni kulturoloģijas nodarbībā par latviešu teātri izzina mācību ekskursijā LKA Ed.Smiļģa Teātra muzejā
17.02.2019 · From Levs_R
21.septembrī vidusskolas radošās klases skolēni jēgpilni izzināja 19.gadsimta kultūru, pētot tās izpausmes formas Mākslas muzejā "Rīgas Birža" skolotāja Ļeva Rusilo sagatavotajā interaktīvajā nodarbībā, kuras mērķis bija padziļināti iepazīties ar romantisma virziena ietekmi uz Eiropas mantojumu.
24.09.2018 · From Levs_R
Rate
1 votes
Info
22.04.2018 (22.04.2018)
1022 Views
0 Subscribers
All Articles by Levs_R
Recommend