Description

Rīgas Juglas vidusskolas 12.b klases skolēni piedalījās Kultūras kanona konkursā, izturot visas konkursa kārtas rudens semestrī un tiekot finālā šī gada 11.janvārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, pierādot komandā izveidota kultūras pasākuma iespējas Latvijas kultūras vērtību popularizēšanā

Konkursa pirmajā kārtā 11.oktobrī starp Latvijas reģioniem dalībniekiem tika uzdots pētniecisks uzdevums izpētīt Kultūras kanona vērtību mājaslapu un Latvijas 100.gades pasākumu programmu (teātris, deja, mūzika, vizuālā māksla, literatūra, kino), kultūras mantojuma iestāžu (muzeji, bibliotēkas) un kultūras pasākumu rīkotāju aktuālo kultūras piedāvājumu. Komandām bija jāizveido savām interesēm piemērotu kultūras pasākumu programmu TOP-7, ko ieteiktu iekļaušanai iniciatīvā "Skolas soma". Ekspertu komisija Latvijas Kultūras akadēmijā vērtēja komandu argumentācijas prasmes, izklāsta precizitāti un radošumu satura komunikācijā. Pirmajā kārtā Rīgas Juglas vidusskolu pārstāvēja 12.b klases skolēni Deniss Ždanovs, Agnese Plinta, Elizabete Možeika. 

Konkursa otrā kārta notika starp pārliecinošākām skolēnu komandām no visas Latvijas, kas izturējuši pirmo kārtu. Šoreiz skolēni piedalījās radošajā seminārā Latvijas Kultūras akadēmijas Teātra mājā "Zirgu pasts", mācoties no kultūras jomas speciālistiem un sākuši izstrādāt nākamo konkursa uzdevuma risinājumu - kultūras pasākuma izveidi Kultūras akadēmijas mentoru vadībā. Skolēni apguvuši pasākumu veidošanas procesa principus, kultūras mantojuma un kultūras vērtību aktualizēšanas iespējas un viesojās Nacionālajā teātrī pie režisora Elmāra Seņkova lekcijā "Teātris šodien". Otrajā kārtā skolu pārstāvēja Deniss Ždanovs, Agnese Plinta, Kristīne Bogdāne.

Kultūras kanona konkursa finālā skolēni prezentēja savu izstrādāto kultūras pasākuma koncepciju ar mērķi popularizēt vienaudžu vidū kultūras mantojuma vērtības, izmantojot mūsdienīgas kultūras izpausmes un komunikācijas veidus. Kultūras pasākuma koncepcijā bija jāņem vērā šādi kritēriji:
1) kultūras pasākuma idejas un satura sasaiste ar konkrētu kultūras mantojuma elementu/vērtību  
2) Izvēlēti mūsdienu kultūras un laikmetīgajai mākslai raksturīgi izteiksmes veidi  
3) Pasākuma mākslinieciskās idejas  pamatojums un argumentācija  
3) kultūras pasākuma koncepcijas īstenošanas iespējamība (finanšu, laika un cilvēkresursu pieejamības kontekstā)  
4) kultūras pasākumam ir skaidri definēta mērķauditorija, ir paredzēti auditorijas piesaistes  (reklāmas, mārketinga) pasākumi    
6) Ir kultūras pasākuma koncepcijā ir iekļauti pasākuma menedžmenta/producēšanas aspekti  
7) Uz vietas izpildītā papilduzdevuma pamatojums, kvalitāte. 
8) Kultūras pasākuma koncepcijas kodolīga prezentēšanas prasme.

Kultūras kanona konkursa finālā skolēni ieguva diplomus un piemiņas dāvanas no konkursa organizētājiem -  Latvija Latvijas Republikas Kultūras ministrijas, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Valsts Izglītības satura centra, Latvijas Nacionālā kultūras centra un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas. Finālā Rīgas Juglas vidusskolu pārstāvēja Agnese Plinta, Kristīne Bogdāne un Mārtiņš Meikstums. 

Rīgas Juglas vidusskolas komanda pateicīga kulturoloģijas skolotājam Ļevam Rusilo par uzdrošināšanu piedalīties, par atbalstu, ticību un rūpēm. Paldies Kultūras kanona konkursa organizētājiem par iespēju un pārdomātu konkursa gaitu!

Photos
Comments
Order by: 
Per page:
 
  • There are no comments yet
Related Articles
Atskats uz Dānijā īstenoto starptautisko jauniešu apmaiņu “YOUNGSTERS, A BRIDGE FOR A BETTER EUROPE” (“Jaunieši - tilts labākai Eiropai”) no 2019.gada 25.jūlija līdz 3.augustam.
13.08.2019 · From Levs_R
Kulturoloģijas projekta ietvaros, 12. klašu skolnieces Elīna, Keita, Elvita un Simona veidoja blogu ar nosaukumu „Kultūras Elpa”, kurā meitenes dalās ar saviem iespaidiem par dažādiem kultūras pasākumiem- teātra izrādēm, koncertiem, izstādēm u.c.
14.05.2019 · From Levs_R
Rīgas Juglas vidusskolas 12.a klases skolēni kulturoloģijas nodarbībā par latviešu teātri izzina mācību ekskursijā LKA Ed.Smiļģa Teātra muzejā
17.02.2019 · From Levs_R
21.septembrī vidusskolas radošās klases skolēni jēgpilni izzināja 19.gadsimta kultūru, pētot tās izpausmes formas Mākslas muzejā "Rīgas Birža" skolotāja Ļeva Rusilo sagatavotajā interaktīvajā nodarbībā, kuras mērķis bija padziļināti iepazīties ar romantisma virziena ietekmi uz Eiropas mantojumu.
24.09.2018 · From Levs_R
Šī gada 4.-6.maijā Viļņā un Trakai notika vērienīgākais kultūras projekts – pavasara ekskursija “Eiropas Jeruzaleme”, ko realizējusi 12.a klases skolniece Dana Daugaviete kulturoloģijas mācību priekšmeta ietvaros. Projekts tapis starpdisciplināri.
24.05.2018 · From Levs_R
Rate
2 votes
Info
04.02.2019 (04.02.2019)
332 Views
0 Subscribers
All Articles by admin
Recommend