Description

1.martā sadarbībā ar muzeja “Ebreji Latvijā” pedagoģēm Karīnu Barkani un muzeja direktora vietnieci Marinu Gehtu tika novadītas 5 stundas no 6.-12.klasei (6.b, 7.d, 9.c, 9.b, 12.a). Skolēni pētīja ebreju tradīcijas, piemiņas dienas, cēlās Latvijas ebreju personības. Kā pārsteigums arī nosvinējām PURIM svētkus ar muzeja darbinieku izceptiem tradicionāliem homentaš PURIM svētku pīrādzīņiem.

Paldies muzejam, sociālo zinību skolotājai Egijai Lukjanskai un vēstures skolotājai Airai Brokai par sadarbību! Paldies kulturoloģijas un sociālo zinību skolotājam Ļevam Rusilo par izglītojoša pasākuma organizēšanu! Paldies skolēniem! Paldies lieliskajai manai skolai, kas iedvesmo īstenot labas idejas un paveikt vairāk!

Paldies Dutch Jewish Humanitarian Fund par par atbalstu! #MuseumGoesToSchool

Photos
Comments
Order by: 
Per page:
 
  • There are no comments yet
Related Articles
Atskats uz Dānijā īstenoto starptautisko jauniešu apmaiņu “YOUNGSTERS, A BRIDGE FOR A BETTER EUROPE” (“Jaunieši - tilts labākai Eiropai”) no 2019.gada 25.jūlija līdz 3.augustam.
6 days ago · From Levs_R
Kulturoloģijas projekta ietvaros, 12. klašu skolnieces Elīna, Keita, Elvita un Simona veidoja blogu ar nosaukumu „Kultūras Elpa”, kurā meitenes dalās ar saviem iespaidiem par dažādiem kultūras pasākumiem- teātra izrādēm, koncertiem, izstādēm u.c.
14.05.2019 · From Levs_R
Rīgas Juglas vidusskolas 12.a klases skolēni kulturoloģijas nodarbībā par latviešu teātri izzina mācību ekskursijā LKA Ed.Smiļģa Teātra muzejā
17.02.2019 · From Levs_R
12.b klases skolēni piedalījās Kultūras kanona konkursā, izturot visas konkursa kārtas rudens semestrī un tiekot finālā šī gada 11.janvārī LNB, pierādot komandā izveidota kultūras pasākuma iespējas Latvijas kultūras vērtību popularizēšanā
04.02.2019 · From admin
21.septembrī vidusskolas radošās klases skolēni jēgpilni izzināja 19.gadsimta kultūru, pētot tās izpausmes formas Mākslas muzejā "Rīgas Birža" skolotāja Ļeva Rusilo sagatavotajā interaktīvajā nodarbībā, kuras mērķis bija padziļināti iepazīties ar romantisma virziena ietekmi uz Eiropas mantojumu.
24.09.2018 · From Levs_R
Rate
0 votes
Info
04.03.2018 (04.03.2018)
519 Views
0 Subscribers
All Articles by Levs_R
Recommend