Articles
Vēlamies pateikties Rīgas Juglas vidusskolas korim ''Kvēle''...
18.10.2019 · From admin
Devīto klašu skolēniem bija iespēja šodien tikties ar RJV skolnieci Lindu Martinsoni, kura aizrautīgi pastāstīja savu pieredzes stāstu, dzīvojot Čīlē kā apmaiņas skolniecei. Paldies Lindai par dalīšanos pieredzē.
18.10.2018 · From edgarsg
RJV divpadsmitie svin žetonu saņemšanu. Paldies par pozitīviem mirkļiem,ko sniedzāt mums visiem!
16.02.2018 · From edgarsg
Paldies 8.a par līdzdalību un enerģisko darba prieku, dekorējot klases telpu,lai uzņemtu RJV absolventus!
25.01.2018 · From edgarsg