Pārlūkot notikumus pēc periodiem: 2014
Tērpušies maskās, skaitot tautasdziesmas, minot mīklas, ejot rotaļās, 1.a klases skolēni svinēja Mārtiņdienu, kas iezīmē rudens beigas un ziemas sākumu.
10.11.2014 · no iveta
Projekta „Dažādu mākslas un kultūras telpu izmantošana, veicinot etniskās saskaņas un starpkultūru dialogu veidošanos starp dažādu tautību skolēniem” noslēgums
25.10.2014 · no admin
Karjeras nedēļas ietvaros, kura norisinājās no 13.oktobra līdz 17.oktobrim, 10.b veiksmīgi un ar lielu aizrautību apmeklēja dažādus šim nolūkam veltītus pasākumus un lekcijas ārpusskolas, kā arī pie sevis Rīgas Juglas vidusskolā uzņēma ciemiņu.
18.10.2014 · no admin
5. a klases pašu organizēts klases vakars "puķu bērnu " garā. Foto skatīt galerijā.
15.10.2014 · no edgarsg
Karjeras nedēļā 3.d klasē viesojās skolēnu vecāki, lai iepazīstinātu skolēnus ar dažādām profesijām.
15.10.2014 · no zancene
3.klašu ansamblis viesojās Strazdumuižas pansionātā.
08.10.2014 · no admin
No 29.09. līdz 02.10. katrs rīts skolā iesākās ar rīta rosmi.
08.10.2014 · no admin
5. a klases solēni audzinātāja Edgara Gruntes un angļu valodas skolotājas Dainas Zviedres pavadībā devās ekskursijā uz Tukuma novadu (Durbes pils-Jaunmoku pils-Pūres šokolādes muzejs).
04.10.2014 · no edgarsg