5.-12.klašu
Līderības diena

Lielā Jugla

Veselīgs rīdzinieks veselā Rīgā

Saites


Sporta komplekss

Sporta kompleksa publiskās pieejas darba laiks:

darbadienās no plkst.17:00 - 20:00

brīvdienās no plkst. 8:00 - 20:00

Public Articles
Recent
25. septembrī plkst. 14.00 pie mazo skolas ēkas pulcējās 2.d klases skolēni un vecāki, lai audzinātājās Marutas Duplinskas vadībā izveidotu skolas priekšā puķu dobi. Pēc kopīgi paveikta darba notika neliels pikniks, kurā bērnus iepriecināja "Mārtiņa burbuļu šovs".
21 hours ago · From someone
Jugla - Sigulda - Jugla
6 days ago · From someone
7.a klase 21.09.2016. devās ekskursijā gar piekrasti, kuras galamērķis bija Kolka.
6 days ago · From edgarsg
Pētām Rīgu un Latvijas vēsturi
7 days ago · From Dzintra_Liepina
Notikumi
Lietišķā un vizuālā māksla
Sveicam un lepojamies
Public photos
latest
Informācija par ēdināšanu

Lai nodrošinātu Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 24.08.2016. rīkojuma Nr. 1071- rs "Par skolēnu brīvpusdienu nodrošināšanu" 2.3. un 2.4.punkta izpildi, kā arī līguma par izglītojamo ēdināšanas izmaksu segšanu no valsts (1.- 4. klasei) un pašvaldības budžeta līdzekļiem ( 5.-9. klasei) 4.2.3.punkta izpildi Rīgas Juglas vidusskolā, ņemot vērā izglītojamo skaitu un resursu pieejamību, pēc pārrunām ar pakalpojuma sniedzēju ir pieņemts lēmums par ēdināšanas procesa organizāciju un izglītojamo brīvpusdienu uzskaites kārtību:

1.-7.klašu izglītojamie bīvpusdienas saņems pie klāta galda;

8.-9. un 10.-12. klašu izglītojamie brīvpusdienu porciju saņems pie letes (šajā gadījumā saņemto porciju skolēns reģistrē ar Skolēna e-karti pie termināla).

10.50-11.20 pusdieno 1.,2. klases;

12.00-12.30 pusdieno 3.,4.klases;

10.50-11.20 pusdieno 5.ABCD,6.D klases;

11.20-11.50 pusdieno 6.ABC,7.AB klases;

11.55-12.25 pusdieno 7.CD,8.ABCD kleses;

12.45-13.25 pusdieno 9.-12.klases

Lai katru mācību dienu līdz 9.30 varētu informēt ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju par izglītojamo skaitu, svarīgi izglītojamiem un vecākiem saskaņā  ar MK  noteikumiem  Nr.  89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”, ievērot „Rīgas Juglas vidusskolas rīcības plāna neattaisnoto stundu kavējumu novēršanai” izstrādātos noteikumus:

Ja skolēns slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ neierodas skolā, vecāku pienākums ir ziņot klases audzinātājam par kavējuma iemeslu iepriekšējā dienā vai līdz mācību stundu sākumam kavētajā dienā (sazinoties telefoniski, nosūtot SMS, ziņojot par kavējumu e-klasē), vēlāk iesniedzot kavējumu apstiprinošu apliecinājumu (vecāku zīmi, ārsta izziņu u.c.).

Brīvlaikā
Outline
Puķu dobes iekārtošana.
21 hours ago
Juglas stacija. Vilciens. Sigulda. K.Barona piemineklis. Velo vienības braucienam veltītā piemiņas vieta. Spieķu parks. Svētku laukums. Panarāmas rats. Radošais kvartāls. Ādas artelis. Rokassprādzes. …
6 days ago
21.septembrī 10.b klase devās ekspedīcijā uz Ķīpsalu, kur apmeklēja Žaņa Lipkes memoriālu
7 days ago
Šodien 10.a klase devās iepazīt Latvijas Nacionālo Mākslas muzeju.
7 days ago
Ceturto klašu skolēni sveica mazos pirmklasniekus ar dziesmām un apsveikumiem. Skolēnus priecēja teātra izrāde un kopīgas rotaļas. Lai pirmklasniekiem radošs un interesants mācību gads!
9 days ago
Uzsākot jauno mācību gadu vidusskolas 10.klasē jau kā tradīcija ir rīkot abu klašu saliedēšanas pasākumu sporta un atpūtas bāzē "Ķeči". Šoreiz tas notika jau pašā septembra sākumā, 8. un 9.septembrī. …
11.09.2016
01:49
Rīgas Juglas vidusskolas 1.septembra un stadiona atklāšanas svētki
10.09.2016
Avatars
09.09.2016
Mācību materiāli informātikas stundām 5.klasēm.
0 fans
Latvia
05.09.2016
Palīdzība

Timeline
5 days ago
Gundars edited his profile info
5 days ago 0 likes 0 comments 0 comments
Gundars edited his profile info
5 days ago 0 likes 0 comments 0 comments
6 days ago
iveta commented on a photo
Piemājas zoo ''Brieži" samīļojām un pabarojām zoodārza dzīvnieciņus.
5
5
5
 
6 days ago 0 likes 1 comments 1 comments
iveta commented on a photo
Lielvārdes muižas parkā aplūkojām koka skulptūrās atveidotos tēlus no eposa ''Lāčplēsis".
18
18
18
 
6 days ago 0 likes 1 comments 1 comments
iveta commented on a photo
Ražojam elektrību!
20160921_120021
20160921_120021
 
6 days ago 0 likes 1 comments 1 comments
iveta commented on a photo
Ko esam iemācījušies? Balsosim!
14
14
14
 
6 days ago 0 likes 1 comments 1 comments
iveta commented on a photo
Abas lampiņas spoži deg!
13
13
13
 
6 days ago 0 likes 1 comments 1 comments
iveta commented on a photo
Mums izdevās!
20160921_110419
20160921_110419
 
6 days ago 0 likes 1 comments 1 comments
iveta commented on a photo
Ikvienam roka jāpieliek...
9
9
9
 
6 days ago 0 likes 1 comments 1 comments
Tuvākie pasākumi
Sociālie tīkli

          

Quotes
"Ja turpināsim pazemināt izglītības latiņu un likt skolēniem A un B tāpēc, ka viņi „centās”, mēs izdarīsim viņiem lāča pakalpojumu un nesagatavosim viņus gūt panākumus reālajā dzīvē."

Rons Klārks „Nost ar garlaicīgām mācību stundām”

Stundu laiki
  5.-12.klasēm 1.-4.klasēm
1. 8:30 - 9:10 8:30 - 9:10
2. 9:20 - 10:00 9:20 - 10:00
3. 10:10 - 10:50 10:10 - 10:50
4. 11:00 - 11:40 11:20 - 12:00
5. 11:55 - 12:35 12:30 - 13:10
6. 12:45 - 13:25 13:20 - 14:00
7. 13:35 - 14:15 14:10 - 14:50
8. 14:25 - 15:05  
9. 15:15 - 15:55  
10. 16:00 - 16:40  

 

4.stundā

10:50-11:20 pusdieno 5.ABCD, 6.D

11:20-11:50 pusdieno 6.ABC, 7.AB

5.stundā 11:55-12:25 pusdieno 7.CD, 8.ABCD
6.stundā Pusdieno 9.-12.klases
RJV@Twitter

RJV staff

Par RJV

Mārtiņš Martinsons - Motivācija